УВАГА!
УВАГА!

Поділитися новиною:

УВАГА!

Оголошення про проведення конкурсу

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

   Протокол №3 Конкурсної

комісії з розгляду конкурсних

пропозицій

від_ 30.09. 2019 року

 

 

Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2020 році

 

Оголошується конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання (реалізації) Програми соціального захисту населення Дворічанського району на 2018-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 08 лютого 2018 року № 378-VII для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціальної спрямованості на реалізацію програм (проектів, заходів) в Дворічанському районі.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів місцевого бюджету інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), затвердженого рішенням районної ради від 21 лютого 2019 № 544-VII (далі - Порядок).

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інституту громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Дворічанського району Харківської області відповідно до визначених напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

) відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

) проведення заходів з пошуку, ексгумації та переховання останців загиблих (крім видатків розвитку);

) проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

) проведення заходів із військово-патріотичного виховання;

) розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

Програми (проекти, заходи) мають бути націлені на вирішення проблем мешканців Дворічанського району Харківської області.

У конкурсі можуть брати участь інститути громадянського суспільства соціального спрямування, які:

1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;

2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

Програми (проекти, заходи) можуть включати такі види діяльності:

1) проведення заходів спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань конкурсу конференцій, дискусій, засідань за «круглим столом», тренінгів, навчальних семінарів, виставок, екскурсій;

2) проведення культурно-просвітницьких заходів;

3) організація та проведення заходів, пов’язаних з волонтерською діяльністю;

4) організація дозвілля людей похилого віку та осіб з інвалідністю;

5) проведення спортивно-реабілітаційних та фізкультурно-оздоровних заходів;

6) організація та проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток громадянського суспільства.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані програми (проекти, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації.

Загальний фонд коштів місцевого бюджету конкурсу проектів, становить 63000,00 грн. на відповідні напрямки.

Граничний обсяг фінансування однієї програми (проекту, заходу) за рахунок коштів районного бюджету становить не більше 10000,00 грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету може бути профінансовано не більше як 85 % вартості програми (проекту, заходу). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені інститутом громадянського суспільства соціального спрямування у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно надати до Управління такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування;

2) опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок районних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, за формою, що затверджена організатором конкурсу.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на 6 місяців.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на СD\DVD диску.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 жовтня 2019 по 30 жовтня 2019 року  включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою:

вул.. 35-ї Гвардійської дивізії, 9, смт. Дворічна, Управління соціального захисту населення Дворічанської районної державної адміністрації, кімната №4.

Консультація та додаткова інформація за телефоном 76616, 77752.

Конкурс проводиться з 04 листопада по 13 листопада 2019 року.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 9 Порядку;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

програма (проект, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 12 Порядку.

 

 

 

Голова Конкурсної комісії:   ЮРКОВА Н.

Заступник голови Конкурсної комісії:  ТАТАРЕНКО В.

Секретар Конкурсної комісії:  МЯСНІКОВА Н.

Члени Конкурсної комісії: БАБИКА В.

                                              КОВТУН Л.

                                              ТЕРЕХОВА Н.

                                              ТІНЬКОВА О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приєднані документи:

протокол ІГС
Web-адреса: dvorichna-rda.gov.ua/news/id/11639 | Переглядів: 319Дата публікації: 15:17 30.09.2019
Пошук
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання 

 
Результат пошуку зображень за запитом державний реєстр виборців