Актуальні проблеми реформування трудового законодавства України
Актуальні проблеми реформування трудового законодавства України

Поділитися новиною:

Актуальні проблеми реформування трудового законодавства України

       Трудове законодавство являє собою галузь права, що регулює відносини між працівниками та роботодавцями, а також тісно пов’язані з ними інші відносини. Правове забезпечення трудових відносин регулюється безпосередньо Кодексом законів про працю України, а також іншими нормативно-правовими актами, що містять норми трудового права.

       В Україні активно йде процес формування нормативно-правової, в тому числі законодавчої, бази для забезпечення регулювання трудових відносин. На основі трудового договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб’єктів  у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом. Будучи підставою виникнення трудових правовідносин, трудовий договір виконує функцію їх специфічного регулятора – він покликаний індивідуалізувати трудові правовідносини стосовно конкретного працівника і конкретного роботодавця. Правове визначення трудового договору – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, або фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, власник або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи і передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

       Існує безліч проблем у сфері трудового права. Однією з найактуальніших  є дискримінація у сфері праці, яка найбільш часто проявляється при укладенні трудових договорів. Законодавством встановлено заборону на дискримінацію у трудових відносинах. Найбільш часто зустрічається дискримінація за статевою ознакою. Причинами дискримінації жінок найчастіше є вагітність, наявність дітей або передбачуване материнство в майбутньому. Така відмова у прийомі на роботу жінок через наявність у них перелічених обставин є односторонньою нормою дискримінаційного характеру. Це пояснюється тим, що немає заборони на відмову в прийомі на роботу чоловіків з тієї ж причини. Має місце і дискримінація за віком. Найчастіше затребувані працівники до 30, максимум до 35 років. Диференціація правового регулювання трудових відносин за віковою ознакою повинна проводитися у випадках, що передбачені у трудовому законодавстві. Ще однією проблемою є недотримання роботодавцем положень КЗпП України. Керівники підприємств і організацій часто намагаються скористатися недостатньою обізнаністю громадян і уникнути витрат пов’язаних з виплатою працівнику при звільненні. У випадках, коли звільнення все ж неминуче (ліквідація підприємства, скорочення чисельності штату), працівникам, як правило, пропонують написати заяву про звільнення за власним бажанням, що є прямим порушенням норм трудового права. Розбіжності між сторонами трудового договору можуть вирішуватися в рамках переговорів, але можуть потребувати застосування засобів захисту трудових прав, серед форм якого окремо слід виділити судовий захист. Ця форма захисту трудових прав має переваги у порівнянні з іншими. Насамперед, захист в такому разі здійснюється спеціально уповноваженим державним органом, виконання рішень якого гарантується можливістю застосування державного примусу.

       Отже, існують достатні підстави аби констатувати, що в Україні активно йде процес формування нормативно-правової бази для забезпечення регулювання трудових  відносин. Встановлення сучасних гарантій забезпечення прав на працю і проблеми реалізації соціального партнерства, з урахуванням кризи, прийняття Трудового Кодексу, вдосконалення системи органів представництва трудового колективу, забезпечення дотримання вимог щодо сучасних видів робочого часу і часу відпочинку, розв’язання трудових спорів і відповідальності за порушення трудових прав, зміна системи святкових неробочих днів – це те, що потребує покращення, вдосконалення, введення в трудове право.

       Головним захисником усіх працівників країни є Кодекс законів про працю. Ним визначаються усі зобов’язання  та права працівників, вказані можливі наслідки недотримання закону. З моменту затвердження цього документу минуло майже 47 років. Проте такий кодекс залишається в минулому, а на заміну йому приходить новий трудовий кодекс України 2018 року з докорінними змінами та доповненнями. Новий трудовий кодекс України 2018 року містить у собі поправки щодо розпорядку робочого дня. Згідно з новими поправками, працівник матиме змогу самостійно вирішувати, за яким графіком йому працювати. Таке нововведення стане корисним як для працівників, так і для роботодавців, адже на кожного робітника, який самостійно складатиме графік, непотрібно створювати табелі робочого часу. Зміни очікуються й в процесі прийняття працівників на роботу. Застарілі трудові угоди замінять нові довгострокові договори. Особливістю складання таких договорів є унеможливлювання змін умов звільнення робітника. Таке доповнення змусить обидві сторони краще обмірковувати необхідність прийняття на посаду того чи іншого працівника. Робітники, у свою чергу, зможуть відразу ознайомитись зі своїми правами та обов’язками в повному обсязі.

       Після прийняття закону, усі роботодавці мають укласти нові договори протягом одного календарного року. Недотримання норм щодо оформлення суворо каратиметься цим же Кодексом. Вирішення питань щодо перевірок та покарань порушників, як і раніше, займатимуться кваліфіковані робітники – інспектори з охорони праці. Новий Кодекс стосується й найменш захищених верств населення: студентів та пенсіонерів. Працюючі пенсіонери матимуть змогу отримати соціальні виплати в повному обсязі. Студенти середніх спеціальних та вищих навчальних закладів також відчують на собі дію Закону, адже всі надбавки для  відмінників скасовуються.

       Захисники України, згідно з доповненнями до  Кодексу, які підписали безстроковий договір з Міністерством Оборони, можуть його скасувати, але за умови повної вислуги протягом 24 місяців. Робоче місце та середня заробітна плата бійців у мирному житті зберігається до фактичного дня звільнення з рядів Збройних Сил. Трудовий  Кодекс України 2018 року про відпустки також зазнає змін. З нового 2019 року українці відпочиватимуть на 4 дні довше, тобто щорічна відпустка складатиме 28 календарних діб. Соціальні відпустки (декретна, по догляду за дитиною та хворим, а також одиноких матерів) не зазнають змін. Планується скасувати деякі офіційні свята, проте рішення не є остаточним. Щоденною «відпусткою» можна вважати перерву на спеку. Така перерва відбуватиметься у теплий період року між 14 та 16 годинами. Яким чином вплине на робочий графік це введення – поки невідомо. Чинний Трудовий Кодекс України 2018 року є наближеним до європейського.

       Окрім змін у розділі про відпустки, Закон про Працю стане кращим і у розділі про погодинну оплату праці. Кожен українець, який протягом року відпрацює понад 120 понаднормових годин, отримає за них нагороду у трикратному розмірі. Разом з покращеннями збільшується й контроль над робітниками. З першого січня кожен роботодавець має право збирати всю необхідну інформацію на кандидата на посаду. Також над робітниками специфічних посад (робота яких пов’язана з дорогоцінними металами та паперами) контролюватиметься відео та аудіо записом, а також відстеженням. Слід зауважити, що останні дії можливі лише за згоди працівника. У разі відмови, керівництво не має права звільнити громадянина, а зобов’язане запропонувати альтернативну посаду на підприємстві.

       Новий Трудовий Кодекс України 2018 року про звільнення сповіщає громадян про прирівняння  працівників різних класів, а також про коректування умов  припинення трудових відносин. Принципово новими є наступні зміни. Можливісь припинення відносин на невизначений період, у разі настання стихійного лиха, епідемії, війни та інше. У такому разі громадянин країни має можливість повернутися до праці по закінченню надзвичайної події. Тимчасове припинення трудової діяльності можливо у випадках страйків, маршів та інше. Новою причиною для повного звільнення працівника є розголошення секретної інформації підприємства. Масове скорочення – така причина не є новою, проте особливості дещо змінилися: роботодавець повинен сповістити всіх робітників, щодо яких відбудеться скорочення, не пізніше , ніж за 4 місяці до його настання. Виключенням є випадки, коли роботодавець виплачує заробітну плату  за період у повному обсязі. Варто знати, що кожен працівник, якого звільнили по причині скорочення, повинен отримати спеціальну заробітну плату, розмір якої залежить від кількості відпрацьованих років. Для тих, чий стаж складає до 5 років – одна місячна заробітна плата. Дві місячні заробітні плати отримають люди, які відпрацювали від 5 до 10 років. «Ветерани» підприємства, тобто ті, хто відпрацював у одній компанії 10 або більше років, отримають відразу три місячних оклади. Не пощастить з новим Кодексом одиноким матерям, адже документом передбачена можливість звільнення таких працівниць на загальних підставах.

       Прочитавши новий збірник Законів про працю, стає очевидно, що з 2018 року усі працевлаштовані громадяни стануть більш захищеними. Ті норми, які раніше доводилося оспорювати та відвойовувати в суді, відтепер стають юридично прийнятими канонами. Змінений та доповнений збірник вирізняється своєю лояльністю до працівників. Він в більшій мірі забезпечує українським громадянам єдність із європейським суспільством.

 

 

                                                         Підготовлено Управлінням соціального

                                                         захисту населення Дворічанської районної

                                                         державної адміністрації

Web-адреса: dvorichna-rda.gov.ua/news/id/10502 | Переглядів: 114Дата публікації: 14:23 28.11.2018
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
23.04.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:23.04.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:23.04.2019 09:00 Місце проведення:с-ще Дворічанське Кам’янська сільська рада
09:00 - Засідання організаційного комітету з підготовки та проведення заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Засідання організаційного комітету з підготовки та проведення заходів із відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:23.04.2019 09:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Книжкова виставка «Чорнобиль – загублений світ» Книжкова виставка «Чорнобиль – загублений світ» Організатор:С. Кіптіла – директор ЦБС Час проведення:23.04.2019 09:00 Місце проведення:Бібліотеки системи
09:00 - Екологічна година «Осліплі очі України в сльозах Чорнобильських дощів» Екологічна година «Осліплі очі України в сльозах Чорнобильських дощів» Організатор:С. Кіптіла – директор ЦБС Час проведення:23.04.2019 09:00 Місце проведення:Бібліотеки системи
09:00 - Виставка дитячих малюнків до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль очима дітей Виставка дитячих малюнків до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль очима дітей Організатор:О. Кірсанов – зберігач фондів краєзнавчого музею Час проведення:23.04.2019 09:00 Місце проведення:Краєзнавчий музей
10:00 - Участь у навчально-польових заняттях (зборах) учнів 11-х класів Участь у навчально-польових заняттях (зборах) учнів 11-х класів Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:23.04.2019 10:00 Місце проведення:м. Харків
14:00 - Чергове засідання місцевої комісії ТЕБ та НС Дворічанського району Чергове засідання місцевої комісії ТЕБ та НС Дворічанського району Організатор:Г. Куштим – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації Час проведення:23.04.2019 14:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
24.04.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:24.04.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виставка дитячих малюнків до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль очима дітей Виставка дитячих малюнків до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль очима дітей Організатор:О. Кірсанов – зберігач фондів краєзнавчого музею Час проведення:24.04.2019 09:00 Місце проведення:Краєзнавчий музей
09:00 - Привітання голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО соціально незахищених та інших верств населення зі святом Великодня та вручення святкових подарунків від голови обласної державної адміністрації Ю. СВІТЛИЧНОЇ Привітання голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО соціально незахищених та інших верств населення зі святом Великодня та вручення святкових подарунків від голови обласної державної адміністрації Ю. СВІТЛИЧНОЇ Організатор:Л. Чудік – заступник голови райдержадміністрації Час проведення:24.04.2019 09:00 Місце проведення:с. Токарівка, с. Вільшана, с. Піски, с. Лиман Перший
10:00 - Участь у обласному етапі виставки «Великодня писанка» Участь у обласному етапі виставки «Великодня писанка» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:24.04.2019 10:00 Місце проведення:м. Харків
25.04.2019
день - Привітання голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО соціально незахищених та інших верств населення зі святом Великодня та вручення святкових подарунків від голови обласної державної адміністрації Ю. СВІТЛИЧНОЇ Привітання голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО соціально незахищених та інших верств населення зі святом Великодня та вручення святкових подарунків від голови обласної державної адміністрації Ю. СВІТЛИЧНОЇ Організатор:Л. Чудік – заступник голови райдержадміністрації Час проведення:25.04.2019 (протягом дня) Місце проведення:смт Дворічна, с-ще Дворічне
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:25.04.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:25.04.2019 09:00 Місце проведення:с. Миколаївка Миколаївської сільської ради
09:00 - Екологічний барометр «Чиста планета» до Дня Довкілля Екологічний барометр «Чиста планета» до Дня Довкілля Організатор:С. Кіптіла – директор ЦБС Час проведення:25.04.2019 09:00 Місце проведення:Бібліотеки системи
09:00 - Виставка дитячих малюнків до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль очима дітей Виставка дитячих малюнків до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобиль очима дітей Організатор:О. Кірсанов – зберігач фондів краєзнавчого музею Час проведення:25.04.2019 09:00 Місце проведення:Краєзнавчий музей
10:00 - Участь команди району у чемпіонаті Харківської області з футболу серед юнаків (2006-2007 років народження) Участь команди району у чемпіонаті Харківської області з футболу серед юнаків (2006-2007 років народження) Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:25.04.2019 10:00 Місце проведення:м. Чугуїв
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих