Дворічанський район | Символіка району
Символіка району


ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІП сесія ХХШ скликання

РІШЕННЯ

від 14 грудня 1999 року

 

Про затвердження герба района

---------------------------------------------

 

 

                   На підставі статей 22 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

 

ВИРІШИЛА:

                   1.Затвердити:

         1.1.Герб Дворічанського района (додаток №1).

         1.2.Положення про герб Дворічанського района (додаток №2).

        2. Виконавчому апарату районної ради організувати виготовення еталонного зразка герба до  01.01.2000 р.

        3. Доручити голові районної ради надавати дозвіл на використання герба району та інформувати про виконання цього доручення районну раду.

         4.Запропонувати селищній та сільським радам району прийняти рішення про введення з 1 січня 2000 року місцевих зборів за право
використання герба району з комерційною метою з юридичних осіб у розмірі 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, з громадян, що
займаються підприємницькою діяльністю - дві мінімальних зарплати в місяць, які перераховуються на позабюджетний рахунок районної ради.

         5.Контроль за виконання цього рішення покласти на голову районної ради В.М.ХАБАЧКОВА.

 

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ                                                            В.М.ХАБАЧКОВ

                                                                                                    

 

 ДОДАТОК № 1

                                                                                 до рішення VІІІ сесії XXIIІскликання

                                                                                                    від14 грудня 1999 року

 

 

 

 

ОПИС

герба Дворічанського району

 

 

                   Герб району являє собою геральдичний щит (чотирикутний,  загострений до низу).

                   Щит розподілено на дві частини. В верхній частині шита стилістично зображені основні риси краєвиду Дворічанщини - це крейдяна, гора, дві річки, луки і ліс.

                   В нижній частині шита зображено соняшник і колосся - це символізує те, що основний напрямок Дворічанщини є сільське господарство.     

                   Щит обрамлений  дубовим листям, під щитом  розташована жовто-блакитна стрічка, що символізує кольори державного прапора України.  Над шитом зображені: перехрещені золотий ріг достатку і кадуцей, (жезл якого теж золотий, а крила і змії - срібні). Цей символ говорить про те, що наш район належить до Харківської області.

 

 

 

                            Голова районної ради                                                        В.М.Хабачков

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                           ДОДАТОК №2

до рішення VІІІ сесії ХХІІІ скликання

                                                                                                         від 14 грудня 1999 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про герб Дворічанського району

  1. ГЕРБ - це символ, офіційна емблема району,-в якому відоб­ражаються її природні особливості та традиції.

  2. Герб району являє собою геральдичний щит (чотирикутний, загострений до низу).        

                   Щит розподілено на дві частини. В верхній частині щита стилістично зображені основні риси краєвиду Дворічанщини - це крейдяна гора, дві річки, луки і ліс.          

      В нижній частині щита зображено соняшник і колосся -це симво­лізує те, що основний напрямок Дворічанщини є сільське господарство.

 

                   Щит обрамлений дубовим листям, під шитом розташована жовто- блакитна стрічка, шо символізує кольори державного прапора України. Над щитом зображені: перехрещені золотий ріг достатку і кадуцей,; (жезл якого теж золотий, а крила і змії - срібні). Цей символ гово­рить про те, шо наш район належить до Харківської області.

                   Пропорції герба  - висота до ширини 8:7, заокруглені частини герба являють собою 1/4 кола з радіусом окружності рівним 1/8 висоти герба.

 3. Еталонний фотознімок герба знаходиться в районній раді.

       

         4. Герб району може:

- розмішуватись в приміщеннях та затвержуватись на бланках ділових паперів районної ради та райдержадміністрації, управліннях райдержадміністрації, в приміщеннях сільських та селищної ради;

- розташовуватись на архітектурних спорудах й використовува­тись в святкових оформленнях, при виготовленні друкованої та реклам­но - сувенірної продукції.

  5.  Контроль за виконанням цього Положення покласти на заступ­ника голови Дворічанської  районної  ради Г.Г.ТУРБАБУ.    

                      

 

    Голова районної ради                                             В.М.ХАБАЧКОВ

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ДВОРІЧАНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ІІ сесія VІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 грудня 2010 року                                                                                     № 31-VІ

Про символіку району

 

Відповідно до ст.24, 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою утвердження місцевого самоврядування, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Прапор Дворічанського району (додаток № 1).

  2. Затвердити Положення про Прапор Дворічанського району (додаток № 2).

  3. Затвердити Гімн Дворічанського району ( додаток № 3).

  4. Затвердити Положення про Гімн Дворічанського району ( додаток № 4).

  1. Опублікувати це рішення в районній газеті “Дворічанський край” для широкого ознайомлення громадськості.

  2. Вважати, що Герб, Прапор Дворічанського району є символом територіальної громади і до їх зображення та використання слід ставитись з пошаною.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян (Скоропліт М.В.)

 

            Голова  районної ради                                              М.Зрожевський

 

Додаток № 1

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

 

 

Прапор Дворічанського району

 

 
 

 Прапор району являє собою прямокутне полотнище, співвідношення сторін якого 2 : 3, що складається з однієї вертикальної смуги малинового                кольору, двох рівновеликих горизонтальних смуг: жовтої та зеленої, двох хвилястих смуг синього кольору з білим, в центрі якого зображений герб району.

Прапор Дворічанського району є символом, що відображає історію і традиції сільськогосподарського району.

Кольори означають: Малинова смуга – колір козацтва – як ознака належності Дворічанського району до Харківської області, Прапор якої малинового кольору. Жовта смуга  кольору Державного Прапора України одночасно є ознакою сільськогосподарського напрямку розвитку району.  Зелена смуга – багатство нашої природи, екологічно чистого краю. Хвилясті сині смуги – дві річки, за якими названо районний центр.

         Автори Прапора О.В.Кірсанов та О.Д.Фоменко.

 

          Заступник голови

         районної ради                                                            Г.Турбаба

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

 

Положення про Прапор Дворічанського району

 

1.Еталонний зразок Прапора району зберігається в кабінеті голови районної ради.

2. Прапор  встановлюється у сесійній залі районної ради постійно.

3. Копія Прапора розміщується у районному краєзнавчому музеї.

4. Прапор району може підійматися на будинках та встановлюватись у приміщеннях органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладів, установ, організацій, підприємств району в дні державних та місцевих свят, прийому офіційних делегацій, під час спортивних змагань. Зображення прапора району може бути використане при виготовленні друкованої і рекламно-сувенірної продукції.

5.Використання зображення прапора, згідно п. 4 цього Положення, здійснюється за умови отримання дозволу, який видає голова районної ради. Дозвіл або письмова відмова із зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

У дозволі зазначається комерційна чи некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за його використання у розмірі, визначеному районною радою.

Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання прапора Дворічанського району сплачується з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

6. Прапор району при одночасному піднятті з державним прапором України не повинен перевершувати його за розмірами.

 

Заступник голови

    районної ради                                                                                       Г.Турбаба

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

Величальна Дворічанщині

Сл. і муз. М.Федяя, обробка С.Щоличева

(Урочисто)

Колись кружляв над степом чорний ворон,

Щоб зупинити лет тих злих віків.        

Поставили під Лисою горою

Форпост з відважних з Дону козаків.

Тоді побрались дві грайливі річки,

Щоб разом землю напувать свою.

І заснували селище Дворічна,

В казковім і незайманім   краю.

Приспів:

 Живи Дворічна, живи щасливо,

Твоя земля - це в домі коровай.

Твоя любов - душі моєї крила.

Рости Дворічна в щасті й розквітай.

Зростала і міцніла, рідна наша,
Ростила люд і боронилась тут.
Заквітла, забрунявилася з часом,
Тепер тебе красунею зовуть.

Гірський ландшафт, сріблясті, чисті води,

Ліси зелені в неосяжну даль.

Тут проживають люди від народів,

Яких приносить матінка земля.

Приспів:

 Живи Дворічна, живи щасливо,

Твоя земля - це в домі коровай..

Твоя любов - душі моєї крила.

Рости Дворічна в щасті й розквітай.

В рядах її звитяжці і герої,
У праці й переможної борні.

Люблю тебе, всім серцем і душею
Куточок краю рідної Землі.
Дворічна - Слобожанщини перлина,
Куточок раю, гордість дворічан.
Живи повіки, завжди будь щаслива,
Без тебе не можливо жити нам.     

Приспів:

 Живи Дворічна, живи щасливо,

Твоя земля - це в домі коровай..

 Твоя любов - душі моєї крила.

Рости Дворічна в щасті й розквітай.

 

Заступник голови

 районної ради                                                                      Г.Турбаба

 

 

Додаток № 4

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Гімн Дворічанського району

 

1. Гімн Дворічанського району є офіційним символом Дворічанщини.

2. Власником Гімну району є Дворічанська районна рада. Гімн району в авторському виконанні та дане Положення зберігаються в районній раді.

3. При репродукуванні та тиражуванні Гімну району має бути збережена музична та поетична подача оригіналу тексту та музики Гімну, затвердженої Дворічанською районною радою.

4. Гімн району може звучати після виконання Державного Гімну:

- при відкритті і закритті сесії районної ради (за попереднім погодженням президії районної ради);

- при відкритті і закритті сесій місцевих рад.

- під час проведення Дня громади району, інших урочистих церемоній та урочистих заходів районного рівня, урочистих церемоній та урочистих заходів в територіальних громадах, підприємствах, установах, організаціях району;

- по районному радіомовленню під час транслювання урочистих районних заходів.

5. Використання Гімну Дворічанського району може відбуватися з використанням інших символів району (підняття прапора, встановлення герба району).

 

 

Заступник голови

районної ради                                                            Г.Турбаба

 

 

 

 

 

 

Дата публікації: 11:40 09.01.2014
Пошук
Районна державна адміністрація
КерівництвоПозаштатні радники голови Дворічанської районної державної адміністраціїМісцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреса електронної поштиРегламентСтруктура Дворічанської районної державної адміністраціїКонсультативно-дорадчі органи райдержадміністраціїГромадська рада при райдержадміністраціїЗакон України Про місцеві державні адміністраціїКонституція УкраїниРозклад роботи та графік прийомуПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку для державних службовців та працівників апарату Дворічанської районної державної адміністрації,її структурних підрозділів, які не є юридичною особоюІнформація щодо діяльності райдержадміністрації у сфері регуляторної політикиДоступ до публічної інформаціїШтатний розпис,кошторис Бюджетний запит на 2016-2018 рокиНоменклатура справ
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Анонс подій
20.09.2017
08:00 - Оперативна нарада першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка В.В. з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка В.В. з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.09.2017 08:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №24
08:30 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Григоренко І.В. Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Григоренко І.В. Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:20.09.2017 08:30 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
10:00 - Участь у нараді начальників місцевих органів управління освітою Участь у нараді начальників місцевих органів управління освітою Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.09.2017 10:00 Місце проведення:м. Харків
10:00 - Чемпіонат Харківської області з футболу серед юнаків Чемпіонат Харківської області з футболу серед юнаків Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.09.2017 10:00 Місце проведення:стадіон «Колос»
14:00 - Засідання ради з вирішення питань надання допомоги малозабезпеченим верстам населення (Григоренко І.В. заступник голови райдержадміністрації, голова ради) Засідання ради з вирішення питань надання допомоги малозабезпеченим верстам населення (Григоренко І.В. заступник голови райдержадміністрації, голова ради) Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:20.09.2017 14:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 25
21.09.2017
день - (Час уточнюється) Святкові заходи до Дня громади селища Тополі, Пісківської сільської ради за участю керівництва району (Час уточнюється) Святкові заходи до Дня громади селища Тополі, Пісківської сільської ради за участю керівництва району Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:21.09.2017 (протягом дня) Місце проведення:с-ще Тополі, Пісківська сільська рада
08:00 - Оперативна нарада першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка В.В. з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка В.В. з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:21.09.2017 08:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №24
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Організатор:Григоренко І.В. –заступник голови райдержадміністрації Час проведення:21.09.2017 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35-ї Гвардійської Дивізії, 7
10:00 - Робоча нарада щодо підготовки матеріалів до кустового засідання обласного штабу з підготовки господарського комплексу до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років Робоча нарада щодо підготовки матеріалів до кустового засідання обласного штабу з підготовки господарського комплексу до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років Організатор:Куштим Г.В. – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та цивільного захисту Час проведення:21.09.2017 10:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №24
11:00 - Робоча нарада щодо підготовки планів основних заходів райдержадміністрації на наступний тиждень Робоча нарада щодо підготовки планів основних заходів райдержадміністрації на наступний тиждень Організатор:Мараховська О.А. – начальник відділу організаційної роботи та масових комунікації апарату райдержадміністрації Час проведення:21.09.2017 11:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №24
13:00 - Засідання атестаційної комісії ІІ рівня Засідання атестаційної комісії ІІ рівня Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:21.09.2017 13:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
22.09.2017
08:00 - Оперативна нарада першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка В.В. з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада першого заступника голови райдержадміністрації Бондаренка В.В. з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:22.09.2017 08:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №24
09:00 - Організація виставки «Художники Дворічанщини» Організація виставки «Художники Дворічанщини» Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:22.09.2017 09:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
10:00 - Участь у ІХ Міжнародному економічному форумі «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ» Участь у ІХ Міжнародному економічному форумі «ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ» Організатор:Макогон А.П. – завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Час проведення:22.09.2017 10:00 Місце проведення:м. Харків, просп. Незалежності, 2, Premier Palace Hotel Kharkiv
10:00 - Робоча нарада з питання призову громадян на строкову військову службу до Національної гвардії України Робоча нарада з питання призову громадян на строкову військову службу до Національної гвардії України Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:22.09.2017 10:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №24
11:00 - Святкування 50-річчя школи у Мечниківському навчально-виховному комплексі Святкування 50-річчя школи у Мечниківському навчально-виховному комплексі Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:22.09.2017 11:00 Місце проведення:Мечниківський навчально-виховний комплекс
13:30 - Засідання клубу «Діалог»:«Такий партизанський обов’язок» до Дня партизанської слави. Засідання клубу «Діалог»:«Такий партизанський обов’язок» до Дня партизанської слави. Організатор:Кіптіла С.І.. директор ЦБС Час проведення:22.09.2017 13:30 Місце проведення:Центральна районна бібліотека
14:00 - Лекція до Дня партизанської слави “Партизанський рух – одна з течій народної боротьби” Лекція до Дня партизанської слави “Партизанський рух – одна з течій народної боротьби” Організатор:Гудь А.Г.., директор музею Час проведення:22.09.2017 14:00 Місце проведення:районний краєзнавчий музей
15:00 - Робоча нарада з питань результатів роботи за поточний тиждень Робоча нарада з питань результатів роботи за поточний тиждень Організатор:Мараховська О.А. – начальник відділу організаційної роботи та масових комунікації апарату райдержадміністрації Час проведення:22.09.2017 15:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №24
Докладніше
Посилання