Дворічанський район | Символіка району
Символіка району


ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІП сесія ХХШ скликання

РІШЕННЯ

від 14 грудня 1999 року

 

Про затвердження герба района

---------------------------------------------

 

 

                   На підставі статей 22 та 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

 

ВИРІШИЛА:

                   1.Затвердити:

         1.1.Герб Дворічанського района (додаток №1).

         1.2.Положення про герб Дворічанського района (додаток №2).

        2. Виконавчому апарату районної ради організувати виготовення еталонного зразка герба до  01.01.2000 р.

        3. Доручити голові районної ради надавати дозвіл на використання герба району та інформувати про виконання цього доручення районну раду.

         4.Запропонувати селищній та сільським радам району прийняти рішення про введення з 1 січня 2000 року місцевих зборів за право
використання герба району з комерційною метою з юридичних осіб у розмірі 0,1 відсотка вартості виробленої продукції, з громадян, що
займаються підприємницькою діяльністю - дві мінімальних зарплати в місяць, які перераховуються на позабюджетний рахунок районної ради.

         5.Контроль за виконання цього рішення покласти на голову районної ради В.М.ХАБАЧКОВА.

 

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ                                                            В.М.ХАБАЧКОВ

                                                                                                    

 

 ДОДАТОК № 1

                                                                                 до рішення VІІІ сесії XXIIІскликання

                                                                                                    від14 грудня 1999 року

 

 

 

 

ОПИС

герба Дворічанського району

 

 

                   Герб району являє собою геральдичний щит (чотирикутний,  загострений до низу).

                   Щит розподілено на дві частини. В верхній частині шита стилістично зображені основні риси краєвиду Дворічанщини - це крейдяна, гора, дві річки, луки і ліс.

                   В нижній частині шита зображено соняшник і колосся - це символізує те, що основний напрямок Дворічанщини є сільське господарство.     

                   Щит обрамлений  дубовим листям, під щитом  розташована жовто-блакитна стрічка, що символізує кольори державного прапора України.  Над шитом зображені: перехрещені золотий ріг достатку і кадуцей, (жезл якого теж золотий, а крила і змії - срібні). Цей символ говорить про те, що наш район належить до Харківської області.

 

 

 

                            Голова районної ради                                                        В.М.Хабачков

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                           ДОДАТОК №2

до рішення VІІІ сесії ХХІІІ скликання

                                                                                                         від 14 грудня 1999 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про герб Дворічанського району

  1. ГЕРБ - це символ, офіційна емблема району,-в якому відоб­ражаються її природні особливості та традиції.

  2. Герб району являє собою геральдичний щит (чотирикутний, загострений до низу).        

                   Щит розподілено на дві частини. В верхній частині щита стилістично зображені основні риси краєвиду Дворічанщини - це крейдяна гора, дві річки, луки і ліс.          

      В нижній частині щита зображено соняшник і колосся -це симво­лізує те, що основний напрямок Дворічанщини є сільське господарство.

 

                   Щит обрамлений дубовим листям, під шитом розташована жовто- блакитна стрічка, шо символізує кольори державного прапора України. Над щитом зображені: перехрещені золотий ріг достатку і кадуцей,; (жезл якого теж золотий, а крила і змії - срібні). Цей символ гово­рить про те, шо наш район належить до Харківської області.

                   Пропорції герба  - висота до ширини 8:7, заокруглені частини герба являють собою 1/4 кола з радіусом окружності рівним 1/8 висоти герба.

 3. Еталонний фотознімок герба знаходиться в районній раді.

       

         4. Герб району може:

- розмішуватись в приміщеннях та затвержуватись на бланках ділових паперів районної ради та райдержадміністрації, управліннях райдержадміністрації, в приміщеннях сільських та селищної ради;

- розташовуватись на архітектурних спорудах й використовува­тись в святкових оформленнях, при виготовленні друкованої та реклам­но - сувенірної продукції.

  5.  Контроль за виконанням цього Положення покласти на заступ­ника голови Дворічанської  районної  ради Г.Г.ТУРБАБУ.    

                      

 

    Голова районної ради                                             В.М.ХАБАЧКОВ

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

ДВОРІЧАНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

ІІ сесія VІ скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 24 грудня 2010 року                                                                                     № 31-VІ

Про символіку району

 

Відповідно до ст.24, 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою утвердження місцевого самоврядування, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Прапор Дворічанського району (додаток № 1).

  2. Затвердити Положення про Прапор Дворічанського району (додаток № 2).

  3. Затвердити Гімн Дворічанського району ( додаток № 3).

  4. Затвердити Положення про Гімн Дворічанського району ( додаток № 4).

  1. Опублікувати це рішення в районній газеті “Дворічанський край” для широкого ознайомлення громадськості.

  2. Вважати, що Герб, Прапор Дворічанського району є символом територіальної громади і до їх зображення та використання слід ставитись з пошаною.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з  політико-правових питань, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, зв’язків з об’єднаннями громадян (Скоропліт М.В.)

 

            Голова  районної ради                                              М.Зрожевський

 

Додаток № 1

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

 

 

Прапор Дворічанського району

 

 
 

 Прапор району являє собою прямокутне полотнище, співвідношення сторін якого 2 : 3, що складається з однієї вертикальної смуги малинового                кольору, двох рівновеликих горизонтальних смуг: жовтої та зеленої, двох хвилястих смуг синього кольору з білим, в центрі якого зображений герб району.

Прапор Дворічанського району є символом, що відображає історію і традиції сільськогосподарського району.

Кольори означають: Малинова смуга – колір козацтва – як ознака належності Дворічанського району до Харківської області, Прапор якої малинового кольору. Жовта смуга  кольору Державного Прапора України одночасно є ознакою сільськогосподарського напрямку розвитку району.  Зелена смуга – багатство нашої природи, екологічно чистого краю. Хвилясті сині смуги – дві річки, за якими названо районний центр.

         Автори Прапора О.В.Кірсанов та О.Д.Фоменко.

 

          Заступник голови

         районної ради                                                            Г.Турбаба

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

 

Положення про Прапор Дворічанського району

 

1.Еталонний зразок Прапора району зберігається в кабінеті голови районної ради.

2. Прапор  встановлюється у сесійній залі районної ради постійно.

3. Копія Прапора розміщується у районному краєзнавчому музеї.

4. Прапор району може підійматися на будинках та встановлюватись у приміщеннях органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладів, установ, організацій, підприємств району в дні державних та місцевих свят, прийому офіційних делегацій, під час спортивних змагань. Зображення прапора району може бути використане при виготовленні друкованої і рекламно-сувенірної продукції.

5.Використання зображення прапора, згідно п. 4 цього Положення, здійснюється за умови отримання дозволу, який видає голова районної ради. Дозвіл або письмова відмова із зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.

У дозволі зазначається комерційна чи некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за його використання у розмірі, визначеному районною радою.

Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання прапора Дворічанського району сплачується з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.

6. Прапор району при одночасному піднятті з державним прапором України не повинен перевершувати його за розмірами.

 

Заступник голови

    районної ради                                                                                       Г.Турбаба

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

Величальна Дворічанщині

Сл. і муз. М.Федяя, обробка С.Щоличева

(Урочисто)

Колись кружляв над степом чорний ворон,

Щоб зупинити лет тих злих віків.        

Поставили під Лисою горою

Форпост з відважних з Дону козаків.

Тоді побрались дві грайливі річки,

Щоб разом землю напувать свою.

І заснували селище Дворічна,

В казковім і незайманім   краю.

Приспів:

 Живи Дворічна, живи щасливо,

Твоя земля - це в домі коровай.

Твоя любов - душі моєї крила.

Рости Дворічна в щасті й розквітай.

Зростала і міцніла, рідна наша,
Ростила люд і боронилась тут.
Заквітла, забрунявилася з часом,
Тепер тебе красунею зовуть.

Гірський ландшафт, сріблясті, чисті води,

Ліси зелені в неосяжну даль.

Тут проживають люди від народів,

Яких приносить матінка земля.

Приспів:

 Живи Дворічна, живи щасливо,

Твоя земля - це в домі коровай..

Твоя любов - душі моєї крила.

Рости Дворічна в щасті й розквітай.

В рядах її звитяжці і герої,
У праці й переможної борні.

Люблю тебе, всім серцем і душею
Куточок краю рідної Землі.
Дворічна - Слобожанщини перлина,
Куточок раю, гордість дворічан.
Живи повіки, завжди будь щаслива,
Без тебе не можливо жити нам.     

Приспів:

 Живи Дворічна, живи щасливо,

Твоя земля - це в домі коровай..

 Твоя любов - душі моєї крила.

Рости Дворічна в щасті й розквітай.

 

Заступник голови

 районної ради                                                                      Г.Турбаба

 

 

Додаток № 4

до рішення районної ради

від 24 грудня 2010 року №31-VІ

(ІІ сесія VІ скликання)

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Гімн Дворічанського району

 

1. Гімн Дворічанського району є офіційним символом Дворічанщини.

2. Власником Гімну району є Дворічанська районна рада. Гімн району в авторському виконанні та дане Положення зберігаються в районній раді.

3. При репродукуванні та тиражуванні Гімну району має бути збережена музична та поетична подача оригіналу тексту та музики Гімну, затвердженої Дворічанською районною радою.

4. Гімн району може звучати після виконання Державного Гімну:

- при відкритті і закритті сесії районної ради (за попереднім погодженням президії районної ради);

- при відкритті і закритті сесій місцевих рад.

- під час проведення Дня громади району, інших урочистих церемоній та урочистих заходів районного рівня, урочистих церемоній та урочистих заходів в територіальних громадах, підприємствах, установах, організаціях району;

- по районному радіомовленню під час транслювання урочистих районних заходів.

5. Використання Гімну Дворічанського району може відбуватися з використанням інших символів району (підняття прапора, встановлення герба району).

 

 

Заступник голови

районної ради                                                            Г.Турбаба

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 597
Дата публікації: 11:40 09.01.2014
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
19.09.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:19.09.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян заступника голови райдержадміністрації О. Павленко Особистий прийом громадян заступника голови райдержадміністрації О. Павленко Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:19.09.2018 09:00 Місце проведення:громадська приймальня райдержадміністрації
09:00 - «Стежками рідного краю» екологічна подорож «Стежками рідного краю» екологічна подорож Організатор:Кіптіла С.І.. директор ЦБС Час проведення:19.09.2018 09:00 Місце проведення:Бібліотечні філії району
09:00 - Виставка виробів з дерева В. Наливайка «Друге життя дерева» (смт Дворічна) Виставка виробів з дерева В. Наливайка «Друге життя дерева» (смт Дворічна) Організатор:Гудь А.Г., директор краєзнавчого музею Час проведення:19.09.2018 09:00 Місце проведення:Краєзнавчий музей
10:00 - Участь у нараді начальників місцевих органів управління освітою Участь у нараді начальників місцевих органів управління освітою Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Час проведення:19.09.2018 10:00 Місце проведення:м.Харків
10:00 - Урочисті заходи з нагоди 75-ї річниці визволення Харківської області за участю керівництва району Урочисті заходи з нагоди 75-ї річниці визволення Харківської області за участю керівництва району Організатор:Чудік Л.І. – заступник голови райдержадміністрації Час проведення:19.09.2018 10:00 Місце проведення:Дергачівський район, с.Солоницівка, Національний меморіальний комплекс «Висота маршала І.С. Конева»
20.09.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації! Час проведення:20.09.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Організатор:Павленко О.П. – заступник голови райдержадміністрації Час проведення:20.09.2018 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35 Гвардійської Дивізії, 7
09:00 - Виставка виробів з дерева В. Наливайка «Друге життя дерева» (смт Дворічна) Виставка виробів з дерева В. Наливайка «Друге життя дерева» (смт Дворічна) Організатор:Гудь А.Г., директор краєзнавчого музею Час проведення:20.09.2018 09:00 Місце проведення:Краєзнавчий музей
10:00 - Чергова ХХІІІ сесія районної ради VІІ скликання за участю голови районної державної адміністрації І. Григоренко Чергова ХХІІІ сесія районної ради VІІ скликання за участю голови районної державної адміністрації І. Григоренко Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:20.09.2018 10:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. Слобожанська, 8, велика зала
13:00 - Засідання атестаційної комісії ІІ рівня Засідання атестаційної комісії ІІ рівня Організатор:Коваль Н.І – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.09.2018 13:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
13:00 - «Чарівність рідної землі» екокруїз до Національного парку «Дворічанський «Чарівність рідної землі» екокруїз до Національного парку «Дворічанський Організатор:Кіптіла С.І.. директор ЦБС Час проведення:20.09.2018 13:00 Місце проведення:Бібліотечні філії району
13:00 - Засідання районної робочої групи щодо легалізації робочих місць у Дворічанському районі Засідання районної робочої групи щодо легалізації робочих місць у Дворічанському районі Організатор:Павленко О.П. – заступник голови райдержадміністрації Час проведення:20.09.2018 13:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет №25
13:00 - Робоча нарада щодо підготовки планів основних заходів райдержадміністрації на наступний тиждень Робоча нарада щодо підготовки планів основних заходів райдержадміністрації на наступний тиждень Організатор:Мараховська О.А. – начальник відділу організаційної роботи та масових комунікації апарату Час проведення:20.09.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
14:00 - «Кущове» засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів та міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Є. Шахненка «Кущове» засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери районів та міст Харківської області до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2018/2019 років під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Є. Шахненка Організатор:Куштим Г.В. – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та цивільного захисту райдержадніністрації Час проведення:20.09.2018 14:00 Місце проведення:м. Вовчанськ
21.09.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:21.09.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - «Наші партизани» - книжкова виставка до Дня партизанської слави для юнацтва «Наші партизани» - книжкова виставка до Дня партизанської слави для юнацтва Організатор:Кіптіла С.І.. директор ЦБС Час проведення:21.09.2018 09:00 Місце проведення:центральна районна бібліотека
09:00 - Виставка виробів з дерева В. Наливайка «Друге життя дерева» (смт Дворічна) Виставка виробів з дерева В. Наливайка «Друге життя дерева» (смт Дворічна) Організатор:Гудь А.Г., директор краєзнавчого музею Час проведення:21.09.2018 09:00 Місце проведення:Краєзнавчий музей
12:00 - Селекторна нарада обласної державної адміністрації з порядком денним: - Про підсумки введення житла в експлуатацію за 9 місяців 2018 року Селекторна нарада обласної державної адміністрації з порядком денним: - Про підсумки введення житла в експлуатацію за 9 місяців 2018 року Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:21.09.2018 12:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
13:00 - «Дружба з книгою – це свято»: бенефіс найкращого читача до Всеукраїнського дня бібліотек «Дружба з книгою – це свято»: бенефіс найкращого читача до Всеукраїнського дня бібліотек Організатор:Кіптіла С.І.. директор ЦБС Час проведення:21.09.2018 13:00 Місце проведення:Дитяча районна б-ка
13:00 - Проведення спільного рейду «Діти вулиці» та перевірка кафе-барів щодо попередження продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів Проведення спільного рейду «Діти вулиці» та перевірка кафе-барів щодо попередження продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів Організатор:Кісільов О.А. – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:21.09.2018 13:00 Місце проведення:територія Кам`янської сільської ради
14:00 - Засідання ради з вирішення питань надання допомоги малозабезпеченим верствам населення Засідання ради з вирішення питань надання допомоги малозабезпеченим верствам населення Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:21.09.2018 14:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 25
15:00 - Робоча нарада з питань результатів роботи за поточний тиждень Робоча нарада з питань результатів роботи за поточний тиждень Організатор:Мараховська О.А. – начальник відділу організаційної роботи та масових комунікації апарату Час проведення:21.09.2018 15:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
15:00 - Святкові заходи до Дня громади селища Тополі Святкові заходи до Дня громади селища Тополі Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:21.09.2018 15:00 Місце проведення:с-ще Тополі, Пісківська сільська рада
Докладніше
Посилання  

 

Версія для слабо- зорих