Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує | ... | Деякі питання здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері державної служби при оскарженні висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності
Деякі питання здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері державної служби при оскарженні висновку, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності

Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях вважає за необхідне звернути особливу увагу на те, що:

-        висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем у порядку, визначеному статтею 11 Закону України « Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII (далі – Закон);

-        у разі незгоди із висновком, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, державний службовець у місячний строк з дня, коли його ознайомлено з результатами оцінювання, може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням зауваження до балів за виконання того чи іншого завдання та фактів, які спростовують критерії згаданому балу у порядку, встановленому ч.1 статті 11 Закону та п.42-42 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 №640 (далі – Постанова 640);

Таким чином, державний службовець, який оскаржує висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може оскаржити його до керівника державної служби у місячний строк з дня ознайомлення з результатами оцінювання.

Керівник державної служби має розглянути таку скаргу у порядку, встановленому частинами 2-3 статті 11 Закону;

-        у разі неотримання в установлений частиною третьою статті 11 Закону строк (20 днів) обґрунтованої відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службовець може звернутися із відповідною скаргою до центрального виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби (ч.4 статті 11Закону).

Скарга має відповідати вимогам, встановленим Порядком розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій «Б» і «В» щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19.06.2018 №149 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.07.2018 №811/32263, а також Постанови 640.

Крім того слід звернути увагу, що оскарженню підлягає лише негативна оцінка. Не підлягає оскарженню процедура оцінювання і т.і.;

за результатами розгляду скарги Національне агентство України з питань державної служби надає державному службовцю вмотивовану відповідь не пізніше 20 календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця направляє відповідному державному органу обов’язкову для виконання вимогу про усунення відповідних порушень (ч.5 ст.11 Закону).

Таким чином, остаточна відповідь за результатами розгляду скарги має бути надана не пізніше 20 календарних днів.

Звернути увагу, що у даному випадку порушення полягатиме у неналежному розгляді керівником державної служби скарги державного службовця відповідно до вимог статті 11 Закону або ненаданні відповіді у встановлений строк.

У такому випадку вимога має бути направлена про усунення відповідних порушень: розглянути скаргу у відповідності до вимог законодавства (якщо, відповідь не ґрунтується на нормах права) або зобов’язання надати відповідь (якщо керівником державної служби не надано державному службовцю відповідь протягом 20 календарних днів);

у разі, якщо негативна оцінка виставлена керівником державної служби, державний службовець може подати скаргу із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо Національного агентства України з питань державної служби (ч.6 статті 11 Закону).

 

Слід звернути увагу, що така скарга може бути подана особою, для якої безпосереднім керівником є керівник державної служби, наприклад керівник самостійного структурного підрозділу(категорія «Б»), або головний спеціаліст (категорія «В»), який підпорядковується безпосередньо керівнику державного органу(керівнику апарату) тощо.

 

У такому випадку скарга має бути подана та розглянута відповідно до Порядку проведення службового розслідування Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №393.

 

у разі проведення службового розслідування за скаргою та виявленні порушень, направляється вимога про зобов’язання суб’єкта призначення скасувати висновок щорічного оцінювання (повністю або частково).

 

у разі виявлення порушень, винні у порушенні посадові особи повинні бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом, порушені права державного службовця підлягають безумовному поновленню, а перешкоди в реалізації цих прав – усуненню (абз.2, ч.7 ст. 11 Закону).

 

 

 

Переглядів: 405
Дата публікації: 15:36 09.10.2018
Пошук
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання 

 
Результат пошуку зображень за запитом державний реєстр виборців