Про проведення поглиблених медичних профілактичних оглядів школярів району у 2011-2012 роках

КЗОЗ «Дворічанська центральна

 районна лікарня»

Відділ освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

 

Н А К А З

 

22.09.2011р.                                                                                   №208/261

Смт. Дворічна

 

Про проведення поглиблених медичних профілактичних оглядів школярів району

у 2011-2012 роках

 

На виконання спільного наказу ГУОЗ, ГУОН Харківської обласної державної адміністрації від 15.09.2011 р. №610/470 « Про проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів Харківської області у 2011-2012 роках», з метою ефективної організації щорічних поглиблених медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Призначити відповідальними за організацію та проведення поглиблених медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів заступника головного лікаря Пахомову Н.І., шкільного фельдшера Глушко С.А., керівників загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 8).

2. Райпедіатру Кучер В.А., шкільному фельдшеру Глушко С.А.:

2.1. Створити реєстр навчальних закладів, які знаходяться у районному центрі та у сільській місцевості, визначивши в них кількість класів та учнів. Інформацію подати до Головного управління охорони здоров'я та Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

                                                                   До 22.09.2011р.

2.2.Скласти графіки проведення поглиблених медичних оглядів:

 - учнів, які навчаються у навчальних закладах селища Дворічна на жовтень - листопад 2011 року;

- учнів, які навчаються у навчальних закладах сільської місцевості району - на  лютий-березень 2012 року.   

2.3. Підготувати уніфіковані медичні картки школярів, для фіксації результатів поглиблених медичних; оглядів учнів за встановленою формою (додаток 2)

                                                                       До 22.09.2011р.

2.4.   Підготувати уніфіковані медичні направлення за результатами поглибленого медичного огляду учня на консультацію та обстеження до лікувально - профілактичних закладів (додаток 3).

До 22.09.2011р.

2.5. Забезпечити направлення дітей, які мають відхилення у стані здоров’я на обстеження до лікувально – профілактичних закладів за місцем проживання та, у разі необхідності, в обласні спеціалізовані заклади охорони здоров’я.

2.6. Узагальнену інформацію про результати поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів (додатки 4 – 6) надавати до Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Щомісячно, з 15.10.2011 до 15.06.2012

2.7. Узагальнену інформацію про результати обстеження дітей з виявленою патологією надавати до Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації згідно з додатком 7.

15.01.2012 та 15.06.2012

2.8. Забезпечити інформування керівників загальноосвітніх навчальних закладів про стан здоров’я учнів у розрізі кожного класу не пізніше, ніж через 10 днів після закінчення поглибленого профілактичного огляду у даному навчальному закладі.

         3. Заступнику головного лікаря Пахомовій Н.І. :

3.1.   Визначити бригади у складі педіатра (лікаря ЗПСМ), отоларинголога, окуліста, хірурга, ортопеда, гінеколога, невролога, стоматолога та медичної сестри для проведення поглиблених медичних оглядів учнів

                                                                                       до 22.09.2011р.   

3.2.   Скласти списки медичних працівників, які будуть працювати у складі бригад. Інформацію надати до Головного управління охорони здоров'я (додаток1)

                                        До 22.09.11

3.3. У разі відсутності певних лікарів - спеціалістів у районі, подати заявку
до Головного управління охорони здоров'я.

                                                                        До 22.09.11

3.4. Провести нараду щодо організації та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів

До 22.09.2011

 

3.5. Спільно з керівниками навчальних закладів усіх типів та форм власності визначити місце проведення поглиблених медичних оглядів учнів.

До 22.09.2011

3.6. Забезпечити медичні комісії одноразовим інструментарієм та обладнанням для проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів.

4. В.о. заступника головного лікаря з медичної части Рудоменку В.К., райпедіатру Кучер В.А.:

4.1.Забезпечити проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час їх стаціонарного лікування з обов’язковою видачею довідки учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду (форма первинної облікової документації N 086-1/о) батькам або іншим законним представникам для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу.

5. Керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів  району:

5.1. Забезпечити особистий контроль за організацією та проведенням поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів підпорядкованих навчальних закладів. (Додаток 8)

5.2. Видати накази про організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Копії наказів надати до відділу освіти райдержадміністрації.

До 23.09.2011

5.3. Забезпечити інформування всіх учасників навчально-виховного процесу про порядок проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів.

До 29.09.2011

5.4. Узгодити з КЗОЗ «Дворічанська ЦРЛ» графіки проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів у загальноосвітніх навчальних закладах.

До 23.09.2011

5.5. Забезпечити підготовку приміщень для проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог.

До 29.09.2011

5.6. Скласти реєстр учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп відповідно до інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України
від 20.07.2009 № 518/674, за результатами проведення поглибленого профілактичного медичного огляду учнів кожного загальноосвітнього та дошкільного навчального закладу.

5.7. Забезпечити інформування батьків (опікунів) учнів про дату та місце проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів школярів та отримати зворотну інформацію від них у письмовій формі про стан здоров’я дитини.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника головного лікаря Пахомову Н.І., керівника відділу охорони праці відділу освіти Бервено А.О.

 

 

 

Головний лікар КЗОЗ

«Дворічанська ЦРЛ»

 

_______________ С.П. Черкасов

Начальник відділу освіти Дворічанської районної державної адміністрації

_________________ Н.І. Коваль

 

 


Додаток 1

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

 

 

Склад

медичної бригади для проведення поглиблених медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

П.І.Б.

Посада

Стаж роботи

Категорія зі спеціальності

Домніна Рима Михайлівна

Педіатр

35 р.

Вища

 

Отоларинголог ОДКЛ

3 р.

-

 

Окуліст ОКЛ

41 р.

Вища

Меркело Іван Дмитрович

Хірург

24 р.

-

-

Ортопед

 

 

Хабота Галина Сергіївна

гінеколог

36 р.

Перша

Хохлюк Володимир Євгенович

Невролог

 

Друга

Радченко Галина Миколаївна

Стоматолог

26 р.

Друга

 

Підпис головного лікаря

закладу охорони здоров’я                                                  _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

 

 

 

Медична картка школяра

( Результати поглибленого медичного огляду )

 

 

Школа ________________________ клас _______________ дата огляду_____________

Прізвище, ім’я _____________________________________________________________

Дата народження ___________________________________________________________

Адреса, контактній телефон  _________________________________________________

 

Ріст

 

Оцінка фізичного розвитку ІМТ

 

Вага

 

ЧСС

 

АТ

 

ЧД

 

Проба Руф’є

 

 

 

Спеціаліст

Результати огляду

Підпис лікаря

Офтальмолог

 

 

Невролог

 

 

Отоларинголог

 

 

Хірург-андрологічний огляд

 

 

Ортопед

 

 

Гінеколог

 

 

Стоматолог

 

 

Педіатр

 

 

 

 

Діагноз_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Рекомендації медичної комісії ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Група здоров’я ____________________________________________________________

 

Група для занять з фізкультури _____________________________________________

 

Підпис лікаря-педіатра ____________________


Додаток 3

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

 

Штамп лікувально – профілактичного

закладу

 

Медичне направлення

(за результатами поглибленого огляду учня)

 

Прізвище, ім’я                                                                     Вік              

 

Домашня адреса                                                                                     

 

Школа                                                                                  Клас           

 

Направляється до                                                                                   

 

Діагноз                                                                                                   

 

Термін обстеження                                                                                

 

Дата                                                                                      Підпис лікаря

 

 

 

Закон України  «Про охорону дитинства» від 26.04.2001

Ст.12 «Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини»

Батьки або особи, яких вони замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, виховання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону.

У разі відмови від надання дитині необхідної медичної допомоги, якщо це загрожує її здоров’ю, батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність згідно з законом. Медичні працівники у разі критичного стану здоров’я дитини, який потребує термінового медичного втручання, зобов’язані попередити батьків або осіб, які їх замінюють, про відповідальність за залишення дитини у небезпеці.

 

 


Додаток 4

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

 

СПИСОК УЧНІВ

           Класу                                                                        школи      

 

№/п

П.І.Б

Результати медогляду

Група з фізкультури

Термін обстеження

Підпис батьків про отримання направлення на дообстеження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис лікаря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 5

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

 

Інформація про охоплення поглибленими профілактичними медичними оглядами

 

__________Район                                                                                      Станом на                              

                                                             

 

К-сть дітей, які підлягають оглядам

(абс.)

К-сть

оглянутих

(абс.)

Практично

здорові

К-сть дітей, що перебувають на диспансерному обліку

К-сть дітей, направлених на дообстеженя

(з числа оглянутих)

К-сть не оглянутих дітей

(відсутній у школі, відмова батьків

Розподіл дітей по групах для занять фізкультурою

Звільнені від фізкультури

основна

підготовча

спеціальна

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис головного лікаря

 

Примітка:

1.Звіт подавати станом на 15.10.2011; 15.11.2011 і т.д. (1 раз на місяць до 16.06.2012 або до закінчення профілактичних оглядів відповідно до графіку)

2.Щомісячно узагальнені звіти в цілому по району (місту) та окремо по міським і сільським школам надавати по наростаючій

 

 


Додаток 6

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

Інформація про виявлену патологію при проведенні поглиблених профілактичних медичних оглядів

 

Район                                                                                                          Станом на                              

 

 

спеціаліст

Підлягало оглядам

Оглянуто

Виявлено патології

в т.ч. вперше

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар

 

 

Примітка:

1.Звіт подавати станом на 15.10.2011; 15.11.2011 і т.д. (1 раз на місяць до 16.06.2012 або до закінчення профілактичних оглядів відповідно до графіку)

2.Щомісячно узагальнені звіти в цілому по району (місту) та окремо по міським і сільським школам надавати по наростаючій

 

 

 

 


Додаток 7

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

Інформація про результати обстеження дітей з виявленою патологією

 

Район                                                                                                          Станом на                              

 

 

Всього

%

з них міських

%

сільських

%

Направлено на обстеження

 

 

 

 

 

 

Обстежено

 

 

 

 

 

 

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

на рівні ЦРЛ або МЛ

 

 

 

 

 

 

в обласних закладах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис головного лікаря

 

Примітка:

Звіт подавати станом на 15.01.2012 та станом на 15.06.2012 по наростаючій


Додаток 8

до спільного наказу

КЗОЗ «Дворічанська центральна

районна лікарня» та

відділу освіти райдержадміністрації

від 22.09.2011 № 208/261

 

Список

відповідальних осіб за організацію та проведення

поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів

по загальноосвітнім та дошкільним навчальним закладам району

 

№ з/п

Назва закладу

Відповідальний

ЗНЗ району

1

Вільшанська ЗШ

Поддубкін Олександр Олексійович

2

Дворічанська ЗШ

Мороз Людмила Федорівна

3

Дворічанський ліцей

Доценко Валентина Олександрівна

4

Друголиманська ЗШ

Дорохов Олександр Михайлович

5

Жовтнева ЗШ

Бердник Наталія Григорівна

6

Кам’янська ЗШ

Луб’янко Ольга Яківна

7

Колодязненська ЗШ

Панасюк Юля Василівна

8

Кутьківська ЗШ

Крейдун Алла Василівна

9

Мануїлівська ЗШ

Кравцова Тетяна Олексіївна

10

Мечниківська ЗШ

Єрємєєв Олександр Єгорович

11

Миколаївська ЗШ

Тимошенко Надія Олексіївна

12

Петро-Іванівська ЗШ

Демченко Ольга Броніславівна

13

Пристанційна ЗШ

во Шовгеня Валентина Іванівна

14

Рідкодубська ЗШ

Тягілєв Юрій Михайлович

15

Тавільжанська ЗШ

Кононенко Надія Василівна

16

Токарівська ЗШ

Фурман Світлана Валентинівна

17

Топільська ЗШ

Тішакова Надія Василівна

ДНЗ району

1

Великовиселківський ДНЗ

Гладка Інна Леонідівна

2

Вільшанський ДНЗ "Дзвіночок"

Голубенко Надія Тихонівна

3

Дворічанський ДНЗ №1 "Колосок"

Стойка Ірина Миколаївна

4

Дворічанський ДНЗ №2

Уматова Ольга Олексіївна

5

Жовтневий ДНЗ

Халіна Людмила Миколаївна

6

Кам’янський НВК

Луб’янко Ольга Яківна

7

Колодязненський ДНЗ

Посохова Юлія Володимимрівна

8

Кутьківський ДНЗ

Бондарь Раїса Олександрівна

9

Мечниківський НВК

Єрємєєв Олексанбр Єгорович

10

Рідкодубський ДНЗ "Малятко"

Ковриженко Лариса Володимирівна

11

Тавільжанський ДНЗ

Беспарточна Олександра Іванівна

12

Токарівський ДНЗ

Жукова Олена Вікторівна

13

Топільський ДНЗ «Топольок»

Строєва Ірина Іванівна

 

 

 

 

 

      «Затверджую»                                                                         «Узгоджено»

Головний лікар                                                                    Нач. відділу освіти

КЗОЗ «Дворічанська ЦРЛ»                                                 Дворічанської РДА

           

____________ С.П. Черкасов                                             _________ Н.І. Коваль

 

 

ПЛАН - Г Р А Ф І К

проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів

загальноосвітніх навчальних закладів Дворічанського району

в 2011-2012р.р.

 

 

№ п/п

Назва школи

Кількість класів

Кількість учнів

Дата медичного огляду

1

Дворічанська ЗОШ 1-3 ст.

17

325

31.10.11р.- 03.11.11р.

2

Дворічанський ліцей

7

163

04-07.11.11р.

3

Колодязнянська ЗОШ  1-3 ст.

11

137

02,07.02.12р.

4

Мечніківська  НВК

11

178

14,16,21.02.12р.

5

Вільшанська ЗОШ 1-3 ст.

10

127

23, 28.02.12р.

6

Токарівська ЗОШ 1-3 ст.

7

53

01.03.12р.

7

Мануїловська ЗОШ 1-2 ст.

2

18

01.03.12р.

8

Кам”янська НВК

11

69

06.03.12р.

9

Топільська ЗОШ 1-3 ст.

11

117

08,13.03.12р.

10

Друголиманська ЗОШ 1-2 ст

3

37

15.03.12р.

11

Жовтнева ЗОШ 1-3 ст

10

92

20,22.03.12р.

12

Миколаївська  ЗОШ 1-2 ст

6

41

03.04.12р.

13

Тавільжанська ЗОШ 1-3 ст.

11

121

05,10.04.12р.

14

Пристанційна ЗОШ 1-2 ст.

8

76

12.04.12р.

15

Рідкодубська ЗОШ 1-2 ст.

5

47

17.04.12р.

16

П-Іванівська ЗОШ 1-2 ст

8

47

19.04.12р.

17

Кутьківська ЗОШ 1-2 ст.

8

61

24.04.12р.

 

ВСЬОГО

146

1709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 450
Дата публікації: 16:19 30.11.2011
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
26.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 09:00 Місце проведення:с. Тавільжанка, Тавільжанська сільська рада
10:20 - Засідання колегії з питань: 1. Про стан надання населенню житлових субсидій. 2. Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо соціально-правового захисту дітей, попередження негативних явищ за їх участю. Засідання колегії з питань: 1. Про стан надання населенню житлових субсидій. 2. Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо соціально-правового захисту дітей, попередження негативних явищ за їх участю. Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 10:20 Місце проведення:Мала зала засідань, ІІІ поверх
11:00 - Робоча нарада голови райдержадміністрації за участі представників Головного територіального управління юстиції в рамках просвітницького проекту «Я маю право» Робоча нарада голови райдержадміністрації за участі представників Головного територіального управління юстиції в рамках просвітницького проекту «Я маю право» Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 11:00 Місце проведення:Мала зала засідань, ІІІ поверх
19:00 - Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:26.06.2019 19:00 Місце проведення:Заклади освіти району
27.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
08:00 - Узагальнення результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання Узагальнення результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 08:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
09:00 - Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 09:00 Місце проведення:с. Новоєгорівка, Новоєгорівська сільська рада
09:00 - Літературний гід: «Конституція України – основний закон держави», до Дня Конституції України Літературний гід: «Конституція України – основний закон держави», до Дня Конституції України Організатор:О. Рєзнік – в.о. директора ЦБС Час проведення:27.06.2019 09:00 Місце проведення:центральна районна бібліотека
09:00 - Цикл книжкових виставок «Конституція –основний закон моєї держави» Цикл книжкових виставок «Конституція –основний закон моєї держави» Організатор:О. Рєзнік – в.о. директора ЦБС Час проведення:27.06.2019 09:00 Місце проведення:бібліотеки системи
10:00 - Засідання Ради регіонального розвитку Дворічанського району Засідання Ради регіонального розвитку Дворічанського району Організатор:А. Макогон – завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 10:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
13:00 - Проведення спільного рейду «Діти вулиці» та перевірка кафе-барів щодо попередження продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів Проведення спільного рейду «Діти вулиці» та перевірка кафе-барів щодо попередження продажу неповнолітнім алкогольних напоїв, тютюнових виробів Організатор:О. Кісільов – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 13:00 Місце проведення:територія Кам’янської сільської ради
19:00 - Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Урочистості з нагоди вручення документів про повну загальну середню освіту та свято «Випускний вечір» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:27.06.2019 19:00 Місце проведення:Заклади освіти району
28.06.2019
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих