Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи райдержадміністрації | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації | Поточна діяльність | Матеріали щодо підготовки навчальних закладів області до нового навчального року | Про підготовку та організований початок 2011/2012 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Дворічанського району
Про підготовку та організований початок 2011/2012 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Дворічанського району

У К Р А Ї Н А

ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

 

18.07.2011р.                                                                                    № 208

 

Про підготовку та організований початок 2011/2012 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти Дворічанського району

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.05.11 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року», наказу Головного управління освіти і науки харківської обласної державної адміністрації від 09.06.11 №336 «Про підготовку та організований початок 2011/2012 навчального року в навчальних закладах системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти Харківської області» з метою створення належних умов для організованого початку 2011/2012 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах Дворічанського району та забезпечення рівного доступу дітей, учнів і молоді до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

 

1. Для забезпечення підготовки навчальних закладів району до організованого початку 2011/2012 навчального року, розроблення рекомендацій, надання практичної допомоги в розв¢язанні виявлених проблем затвердити моніторингову групу у складі:

Коваль Н.І. – начальник відділу освіти райдержадміністрації

Оганесян Л.А. – головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації

         Мірошниченко О.Г. – завідувач рай методкабінету відділу освіти

         Сабада О.В. – начальник господарчої групи відділу освіти

         Бервено А.О. – керівник відділу охорони праці відділу освіти

         Бережна О.В. – методист дошкільної освіти відділу освіти

         Голоха Л.Ю. – методист кадрової роботи відділу освіти

         Олійникова В.О. – головний бухгалтер відділу освіти

2. Членам моніторингової групи

2.1. Спільно з керівниками закладів освіти району вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів до початку 2011/2012 навчального року.

До 15.08.11

2.2. Провести огляд готовності навчальних закладів району до 2011/2012 навчального року, узагальнити матеріали огляду

З 01.08.11 по 15.08.11

2.3. Організувати та провести районні серпневі педагогічні заходи за участю голів районних державних адміністрацій, керівників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників наукових установ, підприємств, громадських організацій.

30-31.08.11

2.4. Організувати та провести 1-е розширене засідання підсумкової колегії відділу освіти районної державної адміністрації з питання: «Про підсумки розвитку освіти району у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік».

30.08.11

2.5. Надати оперативну інформацію про організований початок 2011/2012 навчального року до Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

01.09.11 до 10-00

3. Методисту з кадрових питань (Голосі Л. Ю.) спільно з керівниками навчальних закладів завершити комплектування дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, навчальних закладів педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою.

До 25.08.11

4. Начальнику служби з охорони праці (Бервено А.О.) спільно з відповідними органами охорони здоров’я та керівниками загальноосвітніх навчальних закладів району забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів дітей та учнів.

До 01.09.11

5. Завідувачу методичним кабінетом відділу освіти (Мірошніченко О.Г.)

5.1. Ознайомити педагогічні колективи навчальних закладів з аналітичними матеріалами про результати викладання навчальних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах району протягом 2010/2011 навчального року.

До 31.08.11

5.2. Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, інші науково-методичні матеріали щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 2011/2012 навчальному році.

До 31.08.11

5.3. Вжити заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої в переліку Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України на 2011/2012 навчальний рік, до загальноосвітніх навчальних закладів, організованого їх розподілу серед учнів.

Липень-вересень 2011 року

5.4. Забезпечити участь педагогічних працівників району у заходах КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» відповідно до плану оволодіння 100 % педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів основ інформаційно-комунікативних технологій.

Протягом року

6. Керівнику господарчої групи відділу освіти (Сабада О.В.)

6.1. Здійснити контроль за проведенням підготовки навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період, вжити

До 25.08.11

6.2. Спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити організацію регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості, які цього потребують.

Протягом 2011/2012 навчального року

6.3 Переглянути та затвердити, у разі потреби, маршрути руху шкільних автобусів.

До 25.08.11

6.4. Забезпечити контроль за отриманням Державних актів на право постійного користування земельною ділянкою.

До 26.12.11

7. Керівникам навчальних закладів

7.1. Провести звітування про виконану за рік роботу у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на рахунки фондів сприяння розвитку навчальних закладів на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад та піклувальних рад навчальних закладів. Звіти, протоколи та рішення зборів надати до відділу освіти

До 31.07.11

7.2. Завершити підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період, вжити заходів до виконання програм з енергозбереження.

До 25.08.11

7.3. Взяти під особистий контроль забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом 2011/2012 навчального року

7.4. Завершити організований набір учнів до 1-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, забезпечити раціональне комплектування мережі інших класів (груп) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, заборонити набір учнів до класів з перевищенням їх наповнюваності більше 30 учнів.

До 31.08.11

7.5. Забезпечити необхідні умови для навчання та виховання учнів молодших класів; залучення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємців, громадськості, меценатів та спонсорів до участі в акції "Дай руку, першокласнику!".

До 15.08.11

7.6. Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків.

Протягом 2011/2012 навчального року

7.7. Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників районних державних адміністрацій, керівників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.11

7.8. Здійснити аналіз працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х, 10-х, 11-х та  12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

До 01.09.11

7.9. Забезпечити  комплектування мережі гуртків (груп) позашкільних навчальних закладів.

До 15.09.11

7.10. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та охопити всіх дітей шкільного віку обов’язковою базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

Протягом 2011/2012 навчального року

7.11. Забезпечити оперативне звітування до відділу освіти про початок 2011/2012 навчального року.

01.09.11 до 09 години

7.12. Забезпечити своєчасний і в повному обсязі облік дітей дошкільного віку відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.07 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільною освітою» з проведенням аналізу стану охоплення дітей дошкільною освітою.

До 25.09.11

7.13. Вжити заходів до стовідсоткового залучення дітей п'ятирічного віку до різних форм дошкільної освіти.

До 25.09.11

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти районної державної адміністрації Оганесян Л.А.

Начальник відділу освіти

Дворічанської районної

державної адміністрації                                                Н.І. Коваль

 

Оганесян 764-37

З наказом відділу освіти  від 18.07.2011р. № 208 ознайомлені:

 ____________________         Мірошніченко О.Г

 ____________________         Голоха Л.Ю.

  ____________________        Сабада О.В.

   ____________________       Бервено А.О.

  ____________________        Бережна О.В.

  ____________________       Олійникова В.О.

____________________       Поддубкін О.О.

____________________        Мороз Л.Ф.

____________________       Доценко В.О.

____________________       Бердник Н.Г.

_________________             Луб’янко О.Я.

____________________       Панасюк Ю.В.

____________________       Єрємєєв О.Є.

____________________       Кононенко Н.В.

____________________       Тішакова Н.В.

____________________       Фурман С.В.

____________________       Шовгеня В.І.

____________________       Дорохов О.М.

_____________________     Крейдун А.В.

__________________           Кравцова Т.О.

____________________       Тимошенко Н.О.

____________________        Тягілєв Ю.М.

____________________        Демченко О.Б.

 

З наказом відділу освіти  від 18.07.2011р. № 208 ознайомлені:

 ____________________       Казанова В.А.

  ____________________      Стойка І.М.

   ____________________     Голубенко Н.Т.

    ____________________    Уматова О.О.

    ____________________    Халіна Л.М.

   ____________________     Посохова Ю.В.

____________________        Бондарь Р.О.

____________________       Ковриженко Л.В.

____________________       Беспарточна О.І.

____________________       Жукова О.В.

____________________       Строєва І. І.

 

 

Переглядів: 174
Дата публікації: 16:08 30.11.2011
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
18.12.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В, Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
09:00 - Засідання колегії з питань: 1. Про стан розвитку сфери малого підприємства у Дворічанському районі. 2. Про стан матеріально-технічної бази закладів культури Дворічанського району в 2018 році. Засідання колегії з питань: 1. Про стан розвитку сфери малого підприємства у Дворічанському районі. 2. Про стан матеріально-технічної бази закладів культури Дворічанського району в 2018 році. Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 09:00 Місце проведення:Мала зала засідань райдержадміністрації
10:00 - Подання звітної інформації щодо виконання заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини. Подання звітної інформації щодо виконання заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини. Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Формування звітів по виплаті державної соціальної допомоги дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування. Формування звітів по виплаті державної соціальної допомоги дітям сиротам та позбавленим батьківського піклування. Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Засідання Ради Регіонального розвитку Дворічанського району Засідання Ради Регіонального розвитку Дворічанського району Організатор:А. Макогон – завідувач сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 10:00 Місце проведення:Мала зала засідань райдержадміністрації
11:00 - Перевірка олімпіадних робіт. Узагальнення інформації та підготовка звітів про результати районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Перевірка олімпіадних робіт. Узагальнення інформації та підготовка звітів про результати районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.12.2018 11:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
19.12.2018
день - Святкові заходи до Дня Святого Миколая Святкові заходи до Дня Святого Миколая Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти району
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Організатор:В, Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
10:00 - Свято до Дня Святого Миколая для дітей соціально вразливих категорій за участю голови районної державної адміністрації Свято до Дня Святого Миколая для дітей соціально вразливих категорій за участю голови районної державної адміністрації Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 10:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
10:00 - Участь у нараді керівників місцевих органів управління освітою Участь у нараді керівників місцевих органів управління освітою Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків
12:00 - Участь у святковому відкритті районної Новорічної Ялинки Участь у святковому відкритті районної Новорічної Ялинки Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 12:00 Місце проведення:Районний будинок культури
14:00 - Свято для дітей соціально неспроможних сімей інтернату Мечниківського навчально-виховного комплексу за участю голови районної державної адміністрації Свято для дітей соціально неспроможних сімей інтернату Мечниківського навчально-виховного комплексу за участю голови районної державної адміністрації Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.12.2018 14:00 Місце проведення:Мечниківський навчально-виховний комплекс
20.12.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В, Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:20.12.2018 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Організатор:Н. Скоропльот – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Час проведення:20.12.2018 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35 Гвардійської дивізії, 9, каб. № 7
10:00 - Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.12.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків
10:00 - Подання матеріалів для участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту наукових робіт Малої Академії Наук Подання матеріалів для участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту наукових робіт Малої Академії Наук Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.12.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків
12:00 - Змагання присвячені до Дня Святого Миколая «Веселі старти» серед учнів 1-х класів Змагання присвячені до Дня Святого Миколая «Веселі старти» серед учнів 1-х класів Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.12.2018 12:00 Місце проведення:ДЮКФП «Юність»
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих