Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи райдержадміністрації | Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації | Поточна діяльність | Матеріали щодо організованого закінчення навчального року,зовнішнього незалежного оцінювання | Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дворічанського району
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Дворічанського району

У К Р А Ї Н А

 

ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

 

НАКАЗ

 

18.03.2011                                                                                                № 86

 

Про порядок організованого закінчення

2010/2011 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів Дворічанського району

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»,  постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.10 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний  заклад», від 25.08.04 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (із змінами) та від 31.12.05 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.09 № 1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1095 і від 31.12.05 № 1312», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842),  зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.10 №1116, зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 09.12.10 №1237/18532), Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та  форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.08  № 319, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.02.11 № 141 «Про проведення підсумкових контрольних робіт», згідно з листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.10 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.11 №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» та від 04.03.11 №1/99-151 «Про проведення підсумкових контрольних робіт», наказом Головного управління освіти і науки від 14.03.11 №147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Дворічанського району, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2010/2011 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення  контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району

1.1. Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2011 року

1.2. Встановити неухильний контроль за дотриманням чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації та відділу освіти з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2011 року

1.3. Здійснювати особистий контроль за роботою підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів з питань повного та якісного виконання  Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

До 18.06.11

1.4. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

До 20.04.11

1.5. Встановити контроль за своєчасним та об’єктивним виставленням випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови (мова та читання) та математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію.

До 21.05.11

1.6. Вжити заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації

1.7. Провести підсумкові контрольні роботи у 5-8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у письмовій формі, у такі терміни:

- українська мова: 5-6 класи – 11 травня 2011р., 7-8 класи – 13 травня 2011 р.;

- історія України: 5-6 класи – 13 травня 2011 р., 7-8 класи – 11 травня 2011р.;

- математика: 5-6 класи – 16 травня 2011 р., 7-8 класи – 18 травня 2011 р.;

- іноземна мова: 5-6 класи – 18 травня 2011 р., 7-8 класи – 16 травня 2011 р.;

- російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) – 20 травня 2011 року.

1.8. Організувати проведення перевірки підсумкових контрольних робіт учнів
5-8-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах та узагальнення їх результатів.

До 25.05.11

1.9. Скласти звіти про результати проведення підсумкових контрольних робіт учнів 5-8-х класів за формою, наданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надати їх до відділу освіти

До 27.05.11

1.10. Передбачити проведення державної підсумкової атестації з предметів за вибором за курс повної загальної середньої освіти для учнів 11(12)-х класів згідно з орієнтовним переліком предметів для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11 (12)-х класів (додаток 1).

До 11.04.11

1.11. Провести роз’яснювальну роботу з учителями загальноосвітніх навчальних закладів з питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможцями III та учасниками IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможцями II та учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учасниками тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 11.04.11

1.12. Надати на перевірку до відділу освіти:

 - списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації за встановленою формою (додаток 10), та документи, що підтверджують звільнення учнів 9-х, 11(12)-х класів від державної підсумкової атестації за станом здоров’я.

До 30.03.11 – (11 (12) класи)

До 20.05.11 – (9 класи)

- списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок та братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою (додаток 11) з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

До 25.03.11 (11(12)-і класи),

до 20.04.11 (9 клас)

1.13. Виставити у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та додатки до атестатів про повну загальну середню освіту річні оцінки та зробити запис «звільнений(а) від атестації» учням які за станом здоров’я звільнені від складання ДПА.

До 23.05.11 (11 клас),

до 27.05.11 (9 клас)

1.14. Внести зміни до режиму роботи загальноосвітніх навчальних закладів у дні проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8-х класах та державної підсумкової атестації у 11-х класах.

З 10.05. по 26.05.11

1.15. Надати до відділу освіти замовлення на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної середньої освіти (додатки 2, 3).

До 25.04.11(9 клас),

до 25.03.11(11 (12)-і  класи)

1.16. Забезпечити у підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладах організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм.

До 18.05.11 (11 (12)-і класи),

 до 26.05.11 (1-10 класи)

1.17. Організувати у підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладах проведення навчальних екскурсій та навчальної практики:

- для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин

з 30.05. по 02.06.11

 - для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

- для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

- для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин

з 30.05. по 10.06.11

1.18. За необхідності вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики попередньо узгодивши їх з відділом освіти.

До 20.05.11

1.19. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.

28.05.11

1.20. Надати до відділу освіти інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленою формою (додаток 9).

До 20.04.11

1.21. Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

-   3(2) – 4-х класів початкової школи,

До 21.05.11

-   5 – 10(11)-х класів основної школи,

до 26.05.11

-  11(12)-х класів старшої школи

до 18.05.11

)

1.22. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у такі терміни:

- 20 травня 2011 року - українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році;

- 23 травня 2011 року – профільний предмет (для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю), в тому числі математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням, універсального профілю, поглибленого вивчення предмета та у вечірніх (заочних);

- 26 травня 2011 року - предмет за вибором, у тому числі математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах, де математика не є профільним предметом, та російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин.

1.23. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів:

 • 31 травня 2011 року - українська мова (диктант), у тому числі російська мова (диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році;
 • 6 та 7 червня 2011 року - іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального закладу, у тому числі 7 червня 2011 року - російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин;
 • 10 червня 2011 року - математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);
 • 14 червня 2011 року - біологія (письмово);
 • 17 червня 2011 року - географія (письмово).

1.24. Забезпечити у повному обсязі підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах та державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11(12)-х класів у 2010/2011 навчальному році (додатки 4, 5).

До 10.05.11

1.25. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з п. 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та подати до відділу освіти:

 • на погодження розклади проведення державної підсумкової атестації  учнів
  9-х класів за курс базової загальної середньої освіти та учнів 11 класів за курс повної загальної середньої освіти (додаток 6),
 • на затвердження склад державних атестаційних комісій з кожного предмета (додаток 7).

До 05.05.11 (11 клас),

до 16.05.11  (9 клас)

1.26. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій з питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася у письмовій формі.

З 20.05. по 28.05.11 (11 (12) клас),

з 31.05. по 18.06.11 (9 клас)

1.27.  Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11(12)-х класах:

 • внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою,

до 17.06.11

 • внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання    атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою,

до 26.05.11

 • надіслати на затвердження до відділу освіти інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями,

до 26.05.11

1.28. Здійснити особистий контроль за дотриманням відповідальними особами вимог щодо розрахунків середнього балу атестата випускників 11(12)-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту та шкільній документації.

До 28.05.11

1.29. Здійснити особистий контроль за роботою відповідальних осіб з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними балів за підсумкове оцінювання (річне) та державну підсумкову атестацію та зазначених у шкільній документації.

До 28.05.11 (11(12) клас),

до 18.06.11  (9 клас)

1.30. Встановити контроль за роботою педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2011 року

1.31. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу освіти за встановленими формами (додатки 12, 13, 14)

До 05.06.11 (4 класи),

до 23.06.11 (9 класи),

до 05.06.11 (11(12) класи).

2. Затвердити склад апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації у навчальних закладах району (додаток 8).

3. Головному спеціалісту відділу освіти (Оганесян Л.А.)

3.1. Забезпечити збереження у сейфі  виготовлених матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів та недоступність до матеріалів сторонніх осіб.

3.2. Організувати видачу відповідальним особам навчальних закладів матеріалів для проведення державної підсумкової атестації

20.05.11 (11(12) класи)

08.06.11 (9 класи)

3.3. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати наказ.

До 20.05.11

3.4. Організувати з виїздом на місця експертизу організованого закінчення навчального року, проведення підсумкових контрольних робіт та державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності.

З 10.05. до 18.06.11

3.5. Провести нараду-семінар із керівниками навчальних закладів з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів.

До 01.04. 11

3.6. Узагальнити та подати до відділу нормативності та якості освіти управління загальної середньої освіти Головного управління освіти і науки результати проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах.

До 01.06.11

4. Методичному кабінету відділу освіти (Мірошніченко О.Г.)

4.1. Підготувати методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9-х, 11(12)-х класах з предметів, що визначені для атестації.

До 28.03.11

4.2. Провести навчально-методичні семінари для вчителів з питань проведення підсумкових контрольних робіт.

До 01.05.11

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти

Дворічанської районної

державної адміністрації                                                Н.І. Коваль

 

 

Оганесян 764-37


 

Додаток 1

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

Перелік предметів

для державної підсумкової атестації відповідно до профільної підготовки випускників 11 (12)-х класів

 

Відповідно до Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.03 № 306) рекомендуємо обрати для проведення державної підсумкової атестації в 11(12)-х класах наступні профільні предмети:

23 травня 2011 року:

філологічний напрям – зарубіжна література (інтегрований курс «Література»), іноземна мова (обов’язково для спеціалізованих навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови);

суспільно-гуманітарний напрям – історія України; правознавство (за умови викладання не менше 2 годин на тиждень та оцінювання), курси «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії» (у класах колегіумів);

художньо-естетичний напрям – художня культура, історія України;

технологічний напрям – технології (автосправа, оператор комп’ютерного набору, швачка тощо (окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії)); інформатика, математика (для інформаційно-технологічного профілю)

спортивний напрямфізична культура, біологія, математика;

фізико-математичний профіль – математика;

природничий профіль – хімія, біологія, фізика, географія;

універсальні, вечірні (заочні) класи – математика, історія України.

26 травня 2011 року:

філологічний напрям – друга іноземна мова (для спеціалізованих навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови), історія України, інший предмет з переліку, який не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 23 травня;

суспільно-гуманітарний напрям – всесвітня історія, географія, інший предмет з переліку, який не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 23 травня;

художньо-естетичний напрям – профільний предмет (залежно від специфіки та змісту роботи спеціалізованих шкіл (класів) музичного (хорового) та художнього профілів), зарубіжна література, інтегрований курс «Література»), всесвітня історія, інший предмет з переліку, який не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 23 травня;

технологічний напрям – математика, інформатика, фізика, хімія;

фізико-математичний профіль – фізика, інформатика;

природничий профіль – математика, інформатика, інший предмет з переліку, який не був обраний для складання ДПА, рекомендованих на 23 травня;

універсальні, вечірні (заочні) класи – історія України (за умови складання 23 травня ДПА з математики), зарубіжна література (інтегрований курс «Література»),  всесвітня історія, фізика, хімія, біологія, інформатика (за умови викладення не менше 2 годин на тиждень), технології (за умови навчання на базі МНВК), фізична культура (учні основної медичної групи, які не мають протипоказань щодо виконання фізичних вправ, передбачених завданням атестації).

Для учнів усіх профільних напрямів - мова навчання (у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з російською мовою навчання).

 

 

 


 

Додаток 2

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

Замовлення

на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів ____________________ЗШ

 

 

№ з/п

Предмет

Дата проведення ДПА

Кількість учнів

Кількість   пакетів атестаційних матеріалів з розрахунку на клас

1.

 

Російська мова (диктант) для учнів, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році

31 травня 2011 року

 

 

 

2.

Російська мова (диктант) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

07 червня 2011 року

 

 

3.

Математика (алгебра та геометрія; ІІІ частина атестаційної роботи)

10 червня 2011 року

 

 

Математика (алгебра та геометрія; ІІІ та ІV частини атестаційної роботи) для учнів, що поглиблено вивчали предмет

 

 

9 клас

10 червня 2011 року

 

 

 

Директор школи                                                                                          П.І.Б.


Додаток 3

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

Замовлення

на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти учнів 11(12)-х класів

_______________________________________ ЗШ

 

 

№ з/п

Предмет

Дата проведення ДПА

Кількість учнів

Кількість пакетів з

атестаційними

матеріалами з розрахунку на клас

1.

Російська мова (переказ) для учнів, які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише у поточному навчальному році

20 травня 2011 року

 

 

 

 

2.

Математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах з профільним навчанням

 

23 травня 2011 року

 

 

3.

Математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах універсального профілю

 

23 травня 2011 року

 

 

4.

Математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах поглибленого вивчення предмету

 

23 травня 2011 року

 

 

5

Математика (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах, де математика не є профільним предметом

26 травня 2011 року

 

 

6.

Російська мова (переказ) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

26 травня 2011 року

 

 

 

Директор школи                                                                   П.І.Б.


Додаток 4

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

Перелік обов’язкових збірників завдань

для проведення підсумкових контрольних робіт

у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів

у 2010/2011 навчальному році

 

Українська мова

 

1. Молочко С. Р. Українська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи.— Х.: Вид. група «Основа», 2011.

2. Молочко С. Р. Українська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи — Х.: Вид. група «Основа», 2011.

3. Молочко С. Р. Українська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи.— Х.: Вид. група «Основа», 2011.

4. Молочко С. Р. Українська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи.— Х.: Вид. група «Основа», 2011.

 

Математика

 

1. Мерзляк А.Г. та інші. Математика. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

2. Мерзляк А.Г. та інші. Математика. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

3. Мерзляк А.Г. та інші. Математика (Алгебра; Геометрія) 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

4. Мерзляк А.Г. та інші. Математика (Алгебра; Геометрія) 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

 

Історія України

 

1. Святокум О. Є. Історія України. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи.— К.: Літера ЛТД, 2011.

2. Святокум О. Є. Історія України. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи.— К.: Літера ЛТД, 2011.

3. Святокум О. Є. Історія України. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи.— К.: Літера ЛТД, 2011.

4. Святокум О. Є. Історія України. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи.— К.: Літера ЛТД, 2011.

 

Іноземна мова

 

1. Павліченко О. М. Англійська мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

2. Мясоєдова С. В. Англійська мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

3. Євчук О. В. Англійська мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

4. Доценко І. В. Англійська мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

5.  Бєлозьорова О. М. Німецька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

6. Панченко І. М. Німецька мова. 6 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

7.  Корінь С. М. Німецька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

8. Гоголєва Г. В. Німецька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

9. Сальник О. І. Французька мова. 5 клас: Підсумкові контрольні роботи. —
Х.: Ранок, 2011.

10. Казанцева Л. І., Сніжкова М. Г. Французька мова: 6 клас. Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

11. Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 7 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

12. Волошан К. А., Сальник О. І. Французька мова. 8 клас: Підсумкові контрольні роботи. — Х.: Ранок, 2011.

 

Російська мова

 

1. Зима Е.В., Шевченко А.Г. Русский  язык. 5класс: Итоговые контрольные работы. - Х.: Ранок, 2011.

2. Зима Е.В., Шевченко А.Г.  Русский язык.6 класс: Итоговые контрольные работы. - Х.: Ранок, 2011.

3. Зима Е.В., Шевченко А.Г. Русский язык.7 класс: Итоговые контрольные работы. - Х.: Ранок, 2011.

4. Зима Е.В., Шевченко А.Г. Русский язык.8 класс: Итоговые контрольные работы. -  Х.: Ранок, 2011.

                                                                


Додаток 5

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

 

Перелік обов’язкових збірників завдань

для проведення державної підсумкової атестації

учнів 4,  9,  11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

у 2010/2011 навчальному році

 

4 клас

 

1. Пономарьова К.І., Вашуленко М.С., Дубовик С.Г. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. – К.: Освіта, 2011.

2. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас. – К.: Освіта, 2011.

3. Вашуленко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. – К.: Освіта, 2011.

4. Воскресенська Н.О., Харченко О.Я. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин. 4 клас. – К.: Освіта, 2011.

5. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. – К.: Освіта, 2011.

6. Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є., Листопад Н.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас. –
К.: Освіта, 2011.

 

9 клас

 

 1. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас. Укл. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. – К.: Освіта, 2011.
 2. Бурда М.І. та ін. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики.  9 клас. – Харків: Гімназія, 2010 рік.
 3. Істер О.С., Глобін О.І., Комаренко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 4. Костильов О.В., Андерсон О.А., Закревська В.М. Завдання для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 5. Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.

5.  Коваленко О.Я., Несвіт А.М., Чепурна О.В., Шулікіна Н.Г. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.

6. Коваленко О.Я., Горбач Л.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.

 1. Коваленко О.Я., Клименко Ю.М., Костилев А.І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької та іспанської мов. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 2. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 9 клас. Укл. Бикова К.І., Кошкіна Ж.О. – К.: Освіта, 2011.
 3. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В., Данилейко О.Л. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 4.  Бондарева О.Є., Сегеда Т.П., Фоміна С.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 5.  Сімакова Л.А., Снєгірьова В.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література (російська та світова)» (російською мовою). 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 6.   Ремех Т.О., Ратушняк С.П. Збірник тестових завдань для державної підсумкової атестації з правознавства (практичний курс). – К.: Освіта, 2011.
 7.  Власов В.С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 8.  Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 9.  Масол Л.М., Гайдамака О.В., Мінасян Н.Г., Горовенко В.Й. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з художньої культури. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 10.  Засєкіна Т.М., Коваль В.С., Сиротюк В.Д., Чернецький І.С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 11.  Лашевська Г.А., Титаренко Н.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.
 12.  Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О.,
  Проценко Т.Г. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас. – К.: Освіта, 2011.

 

11(12) клас

 

 1. Збірник переказів для державної підсумкової атестації з української мови. 11 клас. Укл. Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Освіта, 2011.
 2. Істер О.С., Глобін О.І., Панкратова І.Є. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 3. Власов В.С., Кульчицький С.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 4. Збірник переказів для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 11 клас. Укл. Король Г.М., Мельникова Л.В., Путій Т.М. – К.: Освіта, 2011.
 5. Коваленко Л.Т., Михайлова Н.В., Данилейко О.Л. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 6. Бондарева О.Є., Сегеда Т.П., Фоміна С.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 7. Сімакова Л.А.;Снєгірьова В.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література (російська та світова)» (російською мовою). 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 1. Коваленко О.Я., Несвіт А.М., Чепурна О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 2. Коваленко О.Я., Горбач Л.В., Клименко Ю.М., Файзуліна Л.М., Костилев А.І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької, французької та іспанської мов. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 3. Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з всесвітньої історії. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 4.  Ремех Т.О., Ратушняк С.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з правознавства. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 5.  Бакка Т.В., Мелещенко Т. В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з курсів «Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії». 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 6.  Дубовик О.А. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 7.  Данилова О.В., Данилов С.А. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з біології. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 8.  Гладковський Р.В., Довгань А.І., Забуга Н.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 9.  Бицюра Ю.В., Горленко Г.О., Капіруліна С.Л. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 10.  Непорожня Л.В., Петренко А.М., Овсянніков О.А., Селезнев Ю.О. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з фізики. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 11.  Казанцев А.М., Крячко І.П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з астрономії. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 12.  Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., Войцеховський М.О., Проценко Т.Г. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 13.  Тарара А.М., Терещук Б.М., Білошицький О.О., Гуменюк Т.Б., Левченко Н.Г., Мачача Т.С., Романчук А.І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з трудового навчання (Технології). 11 клас. – К.: Освіта, 2011.
 14.  Збірник завдань для державної підсумкової атестації з технологій (1, 2, 3 частини).

22. Деревянко В.В., Єрмолова В.М., Копилова Л.В.,  Лакіза О.М., Тимошенко О.В. Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас. – К.: Освіта, 2011.


Додаток 6

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

 

Погоджую

Начальник відділу освіти

Дворічанської районної

державної адміністрації

________________ Н.І. Коваль

«____» ___________ 2011 року

 

Затверджую

Директор

____________________________

____________________________

__________________________ПІБ

«___» ____________ 2011 року

 

Розклад

проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів

(окремо за курс базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти) __________________________________________________

(назва навчального закладу)

 у 2010/2011  навчальному році

 

№ з/п

Дата проведення ДПА

Час початку ДПА

Клас, у якому проводиться ДПА

Назва предмета

 

 

 

 

 

 

    


 

Додаток 7

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

Затверджую

Начальник відділу освіти

Дворічанської районної

державної адміністрації

________________ Н.І. Коваль

«____» ___________ 2011 року

 

Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу за курс початкової загальної середньої освіти

__________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2010/2011  навчальному році

 

Назва предмету  та форма ДПА

Клас

Склад комісії

 

 

 

 

 

Директор ____________________________                                                            ПІБ           

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

 

Затверджую

Начальник відділу освіти

Дворічанської районної

державної адміністрації

________________ Н.І. Коваль

«____» ___________ 2011 року

 

 

 

 

 

 

Затверджую

Начальник відділу освіти

Дворічанської районної

державної адміністрації

________________ Н.І. Коваль

«____» ___________ 2011 року

 

 
 

 

Директор ____________________________                                                            ПІБ           

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

 

Додаток 8

до наказу освіти Дворічанської

районної державної адміністрації

від 18.03.2011р. №86

 

Склад

апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації

у 9-х, 11(12)-х класах загальноосвітніх навчальних закладів району

 

 1. Коваль Наталія Іванівна – голова апеляційної комісії, начальник відділу освіти Дворічанської райдержадміністрації.
 2. Оганесян Людмила Анатоліївна – заступник голови апеляційної комісії, головний спеціаліст відділу освіти Дворічанської райдержадміністрації.

 

Українська мова, українська література,

російська мова, світова література,

література (російська та світова), художня культура

 

 1. Мірошніченко Оксана Григорівна – член комісії, завідувач районного методичного кабінету відділу освіти, учитель української мови.
 2. Золочевська Світлана Анатоліївна – член комісії керівник РМО вчителів української мови, вчитель української мови та літератури Дворічанського ліцею.
 3. Саранді Наталія Михайлівна – член комісії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, вчитель української мови та літератури Дворічанської ЗШ І-ІІІ ст.
 4. Курбатова Ірина Іванівна – член комісії, вчитель російської мови та світової літератури Дворічанської ЗШ І-ІІІ ст.
 5. Тихонова Ірина Анатоліївна – член комісії, керівник РМО вчителів предметів художньо-естетичного циклу, вчитель музики та художньої культури Дворічанської ЗШ І-ІІІ ст.

 

Математика, фізика, астрономія, інформатика

 

 1. Заруба Надія Миколаївна – член комісії, керівник РМО вчителів математики, вчитель математики Пристанційної ЗШ.І-ІІІ ст.
 2. Шипілов Володимир Васильович - член комісії, керівник РМО вчителів фізики, вчитель фізики Дворічанського ліцею.
 3. Ісаєнко Сергій Сергійович - член комісії, керівник РМО вчителів інформатики, вчитель інформатики Дворічанського ліцею.

 

Історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і суспільство»,

«Людина і світ», «Основи філософії»

 1. Логоша Олександр Сергійович – член комісії, методист районного методичного кабінету, вчитель історії.
 2. Білоус Людмила Миколаївна – член комісії, керівник РМО вчителів історії, вчитель історії Тавільжанської ЗШ І-ІІІ ст.
 3. Рева Ольга Миколаївна – член комісії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, вчитель історії Дворічанської ЗШ І-ІІІ ст.

 

Іноземні мови

 

 1. Котенко Валентина Іванівна – член комісії, керівник РМО вчителів іноземних мов, вчитель англійської мови Дворічанської ЗШ І-ІІІ ст.
 2. Свєженцева Ірина Валентинівна – член комісії, вчитель французької мови Кам’янської ЗШ І-ІІІ ст.
 3. Сорочук Олена Анатоліївна – член комісії, вчитель німецької мови Жовтневої ЗШ І-ІІІ ст.
 4. Демянник Ганна Андріївна – член комісії, вчитель англійської мови Топільської ЗШ І-ІІІ ст.

Географія, основи економіки

 

 1. Павленко Михайло Володимирович – член комісії, керівник РМО вчителів географії, вчитель географії Мечниківської ЗШ І-ІІІ ст.
 2. Маямсіна Світлана Сергіївна – член комісії, керівник РМО вчителів економіки, вчитель економіки Дворічанського ліцею.
 3. Білоус Лілія Іванівна – член комісії, вчитель географії Тавільжанської ЗШ І-ІІІ ст.

 

Біологія, хімія, фізична культура, трудове навчання

 

1.Меркело Марина Сергіївна – член комісії методист РМК, вчитель хімії і біології.

2. Козирєв Євген Володимирович – член комісії, керівник РМО вчителів хімії, біології, екології і природознавства, вчитель хімії Дворічанського ліцею.

3. Губська Ніна Михайлівна – член комісії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Тавільжанської ЗШ І-ІІІ ст.

4. Дораж Мирослав Васильович – член комісії, керівник РМО вчителів фізичної культури, вчитель вищої категорії, вчитель фізичного виховання Топільської ЗШ І-ІІІ ст.

5. Руденко Раїса Матвіївна – член комісії, керівник РМО вчителів трудового навчання, вчитель Дворічанської ЗШ І-ІІІ ст.

 

Початкові класи

 

1. Голоха Людмила Юріївна – член комісії, методист РМК відділу освіти.

 2. Савінова Людмила Олександрівна – член комісії, вчитель вищої категорії, вчителів початкових класів Дворічанської ЗШ І-ІІІ ст.

 

 

Переглядів: 378
Дата публікації: 15:12 30.11.2011
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
18.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 30
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:Л.Чудік - заступник голови райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 24
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Семінар для опікунів та піклувальників з питань надання пільгової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування Семінар для опікунів та піклувальників з питань надання пільгової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 10:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
13:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
15:00 - Селекторна нарада обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Данієляна В.Р. з питання: «Про стан реалізації бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони зд Селекторна нарада обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Данієляна В.Р. з питання: «Про стан реалізації бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» у поточному році» Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 15:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
19.06.2019
день - Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян (голова комісії І. ГРИГОРЕНКО, голова райдержадміністрації) Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян (голова комісії І. ГРИГОРЕНКО, голова райдержадміністрації) Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 (протягом дня) Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 09:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
09:00 - Книжкова виставка «Мертвим не болить, але болить живим»: 95 років від дня народження Василя Володимировича Бикова (1924-2003), білоруського письменника, літературного критика, публіциста Книжкова виставка «Мертвим не болить, але болить живим»: 95 років від дня народження Василя Володимировича Бикова (1924-2003), білоруського письменника, літературного критика, публіциста Організатор:О. Рєзнік – в.о. директора ЦБС Час проведення:19.06.2019 09:00 Місце проведення:Дитяча районна бібліотека
10:00 - Узагальнення інформації про попередній набір учнів до 1-х, 10-х класів Узагальнення інформації про попередній набір учнів до 1-х, 10-х класів Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
20.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Організатор:Н. Скоропльот – начальник Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35 Гвардійської дивізії, 9, кабінет № 11
09:00 - Заходи у пришкільних таборах відпочинку до 125 річниці заснування Міжнародного Олімпійського Комітету Заходи у пришкільних таборах відпочинку до 125 річниці заснування Міжнародного Олімпійського Комітету Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Пришкільні табори відпочинку
09:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
10:00 - Участь голови райдержадміністрації І. Григоренко у черговій ХХІХ сесії районної ради VІІ скликання Участь голови райдержадміністрації І. Григоренко у черговій ХХІХ сесії районної ради VІІ скликання Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 10:00 Місце проведення:Велика зала адмінбудинку
13:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
13:00 - Участь у засіданні президії Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Участь у засіданні президії Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 13:00 Місце проведення:м. Харків
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих