Пояснююча записка до звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 2011 року

 

Пояснююча записка  до звіту

про виконання районного  бюджету   за І півріччя  2011 року

 

 

Доходи

           

Виконання доходної частини загального фонду районного бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів) становить 99,4%.(план 25715,4тис. грн., факт. 25569,2 тис. грн.)  Рівень виконання власних і закріплених доходів загального фонду (без урахуванням трансфертів) за звітний період становить 105,2% до плану з врахуванням внесених змін (план 2263,1тис. грн., факт. 2380,6 тис. грн.)

          Найбільш вагомою часткою в виконанні загального фонду районного         бюджету є :

  • податок з доходів фізичних осіб 2350,9 тис. грн. або 104,5% до уточненого плану.
  • плата за оренду цілісних майнових комплексів 11,7 тис. грн..., або 111,3%;

 

          До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів, що мають цільове призначення 552,9 тис. грн.. при плані  415,8 тис. грн. або 133,0%.

                                                       

 

                                              Видатки

 

         Видатки    бюджету району за   2011 рік склали  в сумі 50953,2тис.            грн.,або 95,8 % до плану на вказаний період з урахуванням змін 53191,4 тис.грн; з них видатки загального фонду – 30297,8 тис. грн.   або  93,2 % , спеціального -       грн. або 95,3%.

    На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду було направлено 22048,0  тис.грн., або 57,9%  від загальних видатків, соціальний захист та допомоги сім’ям з дітьми, пільги , субсидії 11121,7 тис. грн. або 22,4  %, на медикаменти 230,2  тис. грн., харчування 453,8 тис.грн. або 1,2 %, на оплату енергоносіїв 3843,5  тис. грн. або 9,4 %.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2011 року складає 86,6 тис. грн. Порівняно з 01.01.2010 року вона збільшилась на 52,8 тис.грн  за рахунок субвенцій з державного бюджету на житлово комунальні послуги .

 Загальний обсяг кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01 січня 2011 року становить 1301,8 тис. грн. , тобто на 1178,2 тис. грн.  більше показників на 01.01. 2010 року за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 475,6 тис.грн. в зв’язку з невиконанням доходної частини не повністю про фінансово видатки на енергоносії в сумі 656,4 тис. грн.. та інші видатки  .

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року відсутня .

Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість складає 117,1 тис. грн. З них  100,0 тис.грн  капітальний ремонт .

 

           Профінансовано субвенції з  державного бюджету  на суму 17702,0 тис. грн.. (  12306,8 тис. грн.  з загального фонду та 5395,2 тис. грн. з спеціального фонду в тому числі ) ;

        - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі  10434,8 тис. грн.

            - на надання пільг та житлових субсидій населенню   в сумі  5818,6 тис. грн. ( 423,4 тис. грн. по загальному фонду та 5395,2тис. грн. по спеціальному фонду )  

 

              - на виплату , грошового  забезпечення   прийомних  сім`ях у  сумі 430,1 тис.грн. ( 11 сімей 17 дітей )

 

             З районного бюджету профінансовано 13 програм на суму 540,0 тис. грн. ;

     -  Програма розвитку місцевого самоврядування  в Дворічанському районі в сумі 31,7 тис. грн..

     - Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2010року.  В сумі 50,7тис. грн.. грн ( оздоровлено 36 дітей пільгового контингенту  діти сироти та діти малозабезпечених сімей  ,обдаровані діти )

     - соціальна підтримка сім"ї ,молоді,жінок та дітей. В сумі 3,2 тис.  грн.

     - молодь Дворічанщини  -2010 в суммі 12,1тис. грн.

   - Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дворічанському районі на період 2007-2011 роки. В сумі 156,5тис. гн.(   на проведення спортивних заходів в сумі 33,5 тис. грн.., на підтримку спортивних споруд  40,8 тис. грн. та на утримання апарату ФСТ Колос в сумі 75,4 тис. грн. ).

   - Програма розвитку інформаційного простору і поліпшення забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Дворічанського району друкованими засобами масової інформаціїї на 2010 рік. в сумі 93,0 тис. грн..

    - Районна  програма підтримки радіокомпанії Дворічанщини " Приоскілля " на 2010 рік.в сумі 55,0 тис. грн..

     - Програма підтримки статутної діяльності Дворічанської районної спілки ветеранів Афганістану  та ветеранів війни 31,0 тис. грн..

      - Програма соціального захисту населення Дворічанського району, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету на 2010 рік. в сумі 56,4 тис. грн. ( надана матеріальна допомога  малозабезпеченим верствам населення в сумі 3.9  тис. грн.., матеріальна допомога ветеранам Афганістану у сумі 2,1 тис .грн ,  допомога почесним громадянам 11.5  тис. грн. компенсація за надання соціальних послуг 15,8 тис. грн., благодійні обіди до дня Перемоги ВВ та ветеранам Афганістану у сумі 17,1 тис. грн....

           - Районна комплексна програма « Обдарована молодь на 2008-2011 роки » 20,8тис. грн.

         - Програма розвитку культури Дворічанського району на 2010 рік. в сумі 8,2 тис. грн. На протязі року було використано 8,2 тис грн. для проведення різноманітних свят ( День визволення Дворічанщини, день Перемоги, День незалежності України,  регіональний конкурс „Золота осінь”,  Слобожанський ярмарок, новорічні свята).       -  Програма створення  матеріальних ресурсів для  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру  та їх наслідків в Дворічанському  районі на 2009-2011 роки в сумі 5,0 тис. грн. ( придбано  паливно мастильних матеріалів на сумі   )

 

           По основним напрямах витрачання коштів зведеного бюджету району використані в межах затверджених на 2010 рік призначень :

            

            

Виконавчий апарат районної ради (КФК 010116)

        

Уточнений план на 2010 рік  складає 774,4тис.грн. профінансовано  773,7тис. грн. або 99,9 %., в тому числі:

  • по заробітній платі з нарахуваннями 100,0% в сумі 573,7 тис.грн..
  • по енергоносіях 100 %  у сумі 72,4 тис. грн

 

Видатки на утримання закладів освіти (КФК  070000)

склали  у сумі  18667,3 тис. грн . -97,2 %

        - питома вага витрат на оплату праці з нарахуваннями становить 76,7  % (виконано 14301,1 тис. грн), на оплату енергоносіїв склали  - 15,2 % (2829,3 тис. грн.. ), видатки на харчування  склали  374,1 тис.грн..

   По коду 1172 «Державні програми» проведені заходи  по школах району в сумі 20,8 тис.грн.  – конкурс «Випускник року»; 13,2 тис.грн. – проведення змагань

По коду 1343 «Трансферти населенню» профінансовано  видатки на закупку шкільного одягу  в сумі 21,8 тис.грн.; Допомога  дітям сиротам по досягненню 18 р  в сумі 14,3 тис.грн ( 9 дітей )

 

 

          

        Видатки на утримання установ галузі  охорона здоров”я (КФК 080000)

при уточнених асигнуваннях в сумі 6771,2 тисгрн., фактично виконано 6371,2 тис. грн..(94,%). 

           - фактичні видатки на заробітну плату з нарахуваннями медпрацівникам і обслуговуючому персоналу закладів охорони здоров”я склали 99,9 %( у сумі 4733,8 тис. грн...,що більше на 713,2 тис. грн. минулого року або 17,7 % )

            - на придбання продуктів харчування витрачено 79,7 тис. грн. що більше проти минулого року на 25 % в сумі 15,9 тис. грн..;

             -  медикаментів – 191,4 тис.  грн.- що більше минулого року на 14,3 % на суму 24,0 тис. грн..;

            -  на  оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 723,9 тис. грн..

 

081007 Програма боротьби з туберкульозом – 13,0 тис.грн; або 99,8%;

081009 Програма Цукровий діабет – 25,9 тис.  грн; або 99,9 %;

 

         

 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення

(КФК 090000)

 

           на  2010 рік затверджені з урахуванням змін в сумі 12891,5 тис. грн.; виконано  грн.,(99,6%)

в т.ч. по Територіальному центру в сумі 1459,6 тис. грн..(по заробітній платі з нарахуваннями  в сумі 1402,7 тис. грн.. що на 228,7 тис. грн. більше минулого року або на 19,5 % )

 

                                           Культура  (КФК 110000)

       

Обсяг видатків на галузь за 2010 рік склав 1215,5 тис. або 91,7%;

 - витрати на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетних установ культури становлять 100,0 %( 878,3 тис. грн. що на 178,2 тис. грн. більше минулого року )

  • витрати по енергоносіям складають в сумі 192,6 тис. грн..

 На придбання предметів довгострокового користування в загальній сумі 52,1 тис.грн., були використані кошти на  поповнення бібліотечного фонду в сумі 12,2 тис.грн та на .придбання звукопідсилюючої апаратури в сумі 39,9 тис.грн.

 

         

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                                    В.М. Татаренко

 

 

 

Переглядів: 176
Дата публікації: 16:20 25.11.2011
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
11.12.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:11.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:11.12.2018 09:00 Місце проведення:с. Першотравневе, Вільшанська сільська рада
10:00 - Надання звіту про проведенні заходи «16 днів проти насильства» Надання звіту про проведенні заходи «16 днів проти насильства» Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:11.12.2018 10:00 Місце проведення:м. Харків
12.12.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:12.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:12.12.2018 09:00 Місце проведення:с. Рідкодуб, Рідкодубівська сільська рада
09:00 - Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Виїзний прийом громадян заступником голови райдержадміністрації О. ПАВЛЕНКО Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:12.12.2018 09:00 Місце проведення:с. Добролюбівка, Токарівська сільська рада
09:00 - «Правова обізнаність» - зустріч працівників бібліотеки з юристом, до Всеукраїнського тижня права «Правова обізнаність» - зустріч працівників бібліотеки з юристом, до Всеукраїнського тижня права Організатор:Кіптіла С.І. – директор ЦБС Час проведення:12.12.2018 09:00 Місце проведення:Центральна районна бібліотека
10:00 - Перевірка олімпіадних робіт. Узагальнення інформації та підготовка звітів про результати районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Перевірка олімпіадних робіт. Узагальнення інформації та підготовка звітів про результати районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:12.12.2018 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
13.12.2018
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. Григоренко з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:13.12.2018 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Виїзний прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:Катеренюк В.І. – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:13.12.2018 09:00 Місце проведення:с. Лиман Другий, Лиманська Друга сільська рада
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Організатор:Скоропльот Н.І. – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Час проведення:13.12.2018 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35 Гвардійської дивізії, 9, каб. № 7
14:00 - Узагальнення інформації щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників закладів загальної середньої освіти району минулого навчального року Узагальнення інформації щодо подальшого навчання та працевлаштування випускників закладів загальної середньої освіти району минулого навчального року Організатор:Коваль Н.І. – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:13.12.2018 14:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих