Пояснююча записка до звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 2011 року

 

Пояснююча записка  до звіту

про виконання районного  бюджету   за І півріччя  2011 року

 

 

Доходи

           

Виконання доходної частини загального фонду районного бюджету з урахуванням між бюджетних трансфертів) становить 99,4%.(план 25715,4тис. грн., факт. 25569,2 тис. грн.)  Рівень виконання власних і закріплених доходів загального фонду (без урахуванням трансфертів) за звітний період становить 105,2% до плану з врахуванням внесених змін (план 2263,1тис. грн., факт. 2380,6 тис. грн.)

          Найбільш вагомою часткою в виконанні загального фонду районного         бюджету є :

  • податок з доходів фізичних осіб 2350,9 тис. грн. або 104,5% до уточненого плану.
  • плата за оренду цілісних майнових комплексів 11,7 тис. грн..., або 111,3%;

 

          До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів, що мають цільове призначення 552,9 тис. грн.. при плані  415,8 тис. грн. або 133,0%.

                                                       

 

                                              Видатки

 

         Видатки    бюджету району за   2011 рік склали  в сумі 50953,2тис.            грн.,або 95,8 % до плану на вказаний період з урахуванням змін 53191,4 тис.грн; з них видатки загального фонду – 30297,8 тис. грн.   або  93,2 % , спеціального -       грн. або 95,3%.

    На заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду було направлено 22048,0  тис.грн., або 57,9%  від загальних видатків, соціальний захист та допомоги сім’ям з дітьми, пільги , субсидії 11121,7 тис. грн. або 22,4  %, на медикаменти 230,2  тис. грн., харчування 453,8 тис.грн. або 1,2 %, на оплату енергоносіїв 3843,5  тис. грн. або 9,4 %.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01 січня 2011 року складає 86,6 тис. грн. Порівняно з 01.01.2010 року вона збільшилась на 52,8 тис.грн  за рахунок субвенцій з державного бюджету на житлово комунальні послуги .

 Загальний обсяг кредиторської заборгованості по загальному фонду станом на 01 січня 2011 року становить 1301,8 тис. грн. , тобто на 1178,2 тис. грн.  більше показників на 01.01. 2010 року за рахунок субвенцій з державного бюджету в сумі 475,6 тис.грн. в зв’язку з невиконанням доходної частини не повністю про фінансово видатки на енергоносії в сумі 656,4 тис. грн.. та інші видатки  .

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року відсутня .

Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня. Кредиторська заборгованість складає 117,1 тис. грн. З них  100,0 тис.грн  капітальний ремонт .

 

           Профінансовано субвенції з  державного бюджету  на суму 17702,0 тис. грн.. (  12306,8 тис. грн.  з загального фонду та 5395,2 тис. грн. з спеціального фонду в тому числі ) ;

        - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям в сумі  10434,8 тис. грн.

            - на надання пільг та житлових субсидій населенню   в сумі  5818,6 тис. грн. ( 423,4 тис. грн. по загальному фонду та 5395,2тис. грн. по спеціальному фонду )  

 

              - на виплату , грошового  забезпечення   прийомних  сім`ях у  сумі 430,1 тис.грн. ( 11 сімей 17 дітей )

 

             З районного бюджету профінансовано 13 програм на суму 540,0 тис. грн. ;

     -  Програма розвитку місцевого самоврядування  в Дворічанському районі в сумі 31,7 тис. грн..

     - Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2010року.  В сумі 50,7тис. грн.. грн ( оздоровлено 36 дітей пільгового контингенту  діти сироти та діти малозабезпечених сімей  ,обдаровані діти )

     - соціальна підтримка сім"ї ,молоді,жінок та дітей. В сумі 3,2 тис.  грн.

     - молодь Дворічанщини  -2010 в суммі 12,1тис. грн.

   - Програма розвитку фізичної культури і спорту в Дворічанському районі на період 2007-2011 роки. В сумі 156,5тис. гн.(   на проведення спортивних заходів в сумі 33,5 тис. грн.., на підтримку спортивних споруд  40,8 тис. грн. та на утримання апарату ФСТ Колос в сумі 75,4 тис. грн. ).

   - Програма розвитку інформаційного простору і поліпшення забезпечення інформаційних потреб територіальної громади Дворічанського району друкованими засобами масової інформаціїї на 2010 рік. в сумі 93,0 тис. грн..

    - Районна  програма підтримки радіокомпанії Дворічанщини " Приоскілля " на 2010 рік.в сумі 55,0 тис. грн..

     - Програма підтримки статутної діяльності Дворічанської районної спілки ветеранів Афганістану  та ветеранів війни 31,0 тис. грн..

      - Програма соціального захисту населення Дворічанського району, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету на 2010 рік. в сумі 56,4 тис. грн. ( надана матеріальна допомога  малозабезпеченим верствам населення в сумі 3.9  тис. грн.., матеріальна допомога ветеранам Афганістану у сумі 2,1 тис .грн ,  допомога почесним громадянам 11.5  тис. грн. компенсація за надання соціальних послуг 15,8 тис. грн., благодійні обіди до дня Перемоги ВВ та ветеранам Афганістану у сумі 17,1 тис. грн....

           - Районна комплексна програма « Обдарована молодь на 2008-2011 роки » 20,8тис. грн.

         - Програма розвитку культури Дворічанського району на 2010 рік. в сумі 8,2 тис. грн. На протязі року було використано 8,2 тис грн. для проведення різноманітних свят ( День визволення Дворічанщини, день Перемоги, День незалежності України,  регіональний конкурс „Золота осінь”,  Слобожанський ярмарок, новорічні свята).       -  Програма створення  матеріальних ресурсів для  запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій  техногенного і природного характеру  та їх наслідків в Дворічанському  районі на 2009-2011 роки в сумі 5,0 тис. грн. ( придбано  паливно мастильних матеріалів на сумі   )

 

           По основним напрямах витрачання коштів зведеного бюджету району використані в межах затверджених на 2010 рік призначень :

            

            

Виконавчий апарат районної ради (КФК 010116)

        

Уточнений план на 2010 рік  складає 774,4тис.грн. профінансовано  773,7тис. грн. або 99,9 %., в тому числі:

  • по заробітній платі з нарахуваннями 100,0% в сумі 573,7 тис.грн..
  • по енергоносіях 100 %  у сумі 72,4 тис. грн

 

Видатки на утримання закладів освіти (КФК  070000)

склали  у сумі  18667,3 тис. грн . -97,2 %

        - питома вага витрат на оплату праці з нарахуваннями становить 76,7  % (виконано 14301,1 тис. грн), на оплату енергоносіїв склали  - 15,2 % (2829,3 тис. грн.. ), видатки на харчування  склали  374,1 тис.грн..

   По коду 1172 «Державні програми» проведені заходи  по школах району в сумі 20,8 тис.грн.  – конкурс «Випускник року»; 13,2 тис.грн. – проведення змагань

По коду 1343 «Трансферти населенню» профінансовано  видатки на закупку шкільного одягу  в сумі 21,8 тис.грн.; Допомога  дітям сиротам по досягненню 18 р  в сумі 14,3 тис.грн ( 9 дітей )

 

 

          

        Видатки на утримання установ галузі  охорона здоров”я (КФК 080000)

при уточнених асигнуваннях в сумі 6771,2 тисгрн., фактично виконано 6371,2 тис. грн..(94,%). 

           - фактичні видатки на заробітну плату з нарахуваннями медпрацівникам і обслуговуючому персоналу закладів охорони здоров”я склали 99,9 %( у сумі 4733,8 тис. грн...,що більше на 713,2 тис. грн. минулого року або 17,7 % )

            - на придбання продуктів харчування витрачено 79,7 тис. грн. що більше проти минулого року на 25 % в сумі 15,9 тис. грн..;

             -  медикаментів – 191,4 тис.  грн.- що більше минулого року на 14,3 % на суму 24,0 тис. грн..;

            -  на  оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 723,9 тис. грн..

 

081007 Програма боротьби з туберкульозом – 13,0 тис.грн; або 99,8%;

081009 Програма Цукровий діабет – 25,9 тис.  грн; або 99,9 %;

 

         

 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення

(КФК 090000)

 

           на  2010 рік затверджені з урахуванням змін в сумі 12891,5 тис. грн.; виконано  грн.,(99,6%)

в т.ч. по Територіальному центру в сумі 1459,6 тис. грн..(по заробітній платі з нарахуваннями  в сумі 1402,7 тис. грн.. що на 228,7 тис. грн. більше минулого року або на 19,5 % )

 

                                           Культура  (КФК 110000)

       

Обсяг видатків на галузь за 2010 рік склав 1215,5 тис. або 91,7%;

 - витрати на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетних установ культури становлять 100,0 %( 878,3 тис. грн. що на 178,2 тис. грн. більше минулого року )

  • витрати по енергоносіям складають в сумі 192,6 тис. грн..

 На придбання предметів довгострокового користування в загальній сумі 52,1 тис.грн., були використані кошти на  поповнення бібліотечного фонду в сумі 12,2 тис.грн та на .придбання звукопідсилюючої апаратури в сумі 39,9 тис.грн.

 

         

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                                    В.М. Татаренко

 

 

 

Переглядів: 204
Дата публікації: 16:20 25.11.2011
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
21.02.2019
день - Заходи до Міжнародного дня рідної мови Заходи до Міжнародного дня рідної мови Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти району
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня райдержадміністрації
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім´ям Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім´ям Організатор:О. Павленко – заступник голови райдержадміністрації, голова комісії Час проведення:21.02.2019 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35-ї Гвардійської Дивізії, 9
09:00 - Книжкова виставка «Вона унікальна…твоя мова» до Міжнародного дня мов Книжкова виставка «Вона унікальна…твоя мова» до Міжнародного дня мов Організатор:С. Кіптіла – директор ЦБС Час проведення:21.02.2019 09:00 Місце проведення:Центральна районна бібліотека
10:00 - Участь голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО у черговій сесії Дворічанської районної ради Участь голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО у черговій сесії Дворічанської районної ради Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 10:00 Місце проведення:велика зала адмінбудинку
10:00 - Участь у обласному етапі Всеукраїнської філософської конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ» Участь у обласному етапі Всеукраїнської філософської конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ» Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:21.02.2019 10:00 Місце проведення:м. Харків
14:20 - «Барви рідного слова»: конкурс знавців української мови до Міжнародного дня рідної мови «Барви рідного слова»: конкурс знавців української мови до Міжнародного дня рідної мови Організатор:С. Кіптіла – директор ЦБС Час проведення:21.02.2019 14:20 Місце проведення:Дитяча районна бібліотека
15:00 - Місцева комісія ТЕБ та НС Дворічанського району Місцева комісія ТЕБ та НС Дворічанського району Організатор:Г. Куштим – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та цивільного захисту, головний архітектор Час проведення:21.02.2019 15:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
22.02.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови райдержадміністрації та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:22.02.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Нарада завідувачів закладів дошкільної освіти Нарада завідувачів закладів дошкільної освіти Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:22.02.2019 09:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Перевірка умов проживання дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях Перевірка умов проживання дітей в сім’ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях Організатор:О. Кісільов – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Час проведення:22.02.2019 10:00 Місце проведення:територіїя Вільшанської сільської ради
23.02.2019
09:00 - Змагання з міні футболу на кубок ДЮКФП «Юність» серед юнаків Змагання з міні футболу на кубок ДЮКФП «Юність» серед юнаків Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:23.02.2019 09:00 Місце проведення:ДЮКФП «Юність»
09:00 - Районний відбірковий тур конкурсу «Таланти ІІІ тисячоліття» (Вокал) Районний відбірковий тур конкурсу «Таланти ІІІ тисячоліття» (Вокал) Організатор:Л. Оганесян – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:23.02.2019 09:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих