Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи райдержадміністрації | Фінансовий відділ | Поточна діяльність | Зведені відомості управління | Пояснювальна записка до звіту про виконання зведеного бюджету району за І півріччя 2011 року
Пояснювальна записка до звіту про виконання зведеного бюджету району за І півріччя 2011 року

                                                    Пояснювальна записка           

                  до звіту   про виконання  зведеного бюджету району

                                            за І півріччя  2011 року                           

                      

                                                         Доходи

    до  зведеного бюджету району за січень- червень 2011 року по власних та закріплених доходах надійшло коштів в сумі  5153,0 тис. грн.., або 110,7 % до затверджених показників на звітний період (план 4656,7 тис. грн..) При цьому до доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 3571,9 тис.грн., або 103,4 % до плану, затвердженого місцевими радами та 105,8 % до показників врахованих МФУ. Найбільшу питому вагу доходної частини бюджету складає податок з доходів фізичних осіб, 68,4 % в обсязі власних та закріплених доходів який є бюджетоутворюючим податком в бюджеті району. По цьому джерелу доходів надійшло 3526,4 тис, грн. -  це на 433,3 тис. грн.. більше ніж за відповідний період 2010 року. По платі за землю надійшло 1148,2 тис, грн., що становить до  показників, затверджених місцевими радами 118,2 %.

З 12 джерел надходжень власних і закріплених доходів загального фонду не виконані три, з них:

- податок на прибуток підприємств комунальної власності 42,2%               ( план 7,2 тис.грн. факт 3,0 тис.грн. ) в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 11,6 тис. грн. це пояснюється тим, що  комунальні підприємства опинились в скрутному фінансовому стані, оскільки затверджені тарифи не відповідають теперішнім цінам на енергоносії і припиняють всі дії щодо надання послуг.

         - плата за розміщення тимчасово вільних коштів 75,9% ( план 18,0 тис.грн факт 13,7 тис.грн.) заплановано по факту надходження минулого року в порівнянні з минулим роком  % ставка в цьому році менше тому надходження скоротилися.

- державне мито 90,6% ( план 58,0 тис.грн. факт 52,6 тис.грн.) відсутні звернення громадян на оформлення документів на спадщину.

З 15 місцевих бюджетів району невиконання плану по власних та закріплених доходах маємо по селищній  і 2 сільським радам, з них:

Дворічанська  селищна  рада 99,4 % ( план 651,4 тис.грн. факт 647,4 тис.грн.)

Рідкодубівська сільська рада 85,3 %( план 69,6 тис.грн. факт 59,4 тис.грн.)

Новоєгорівська сільська рада  94,4%( план 216,3 тис.грн. факт 204,1 тис.грн.)

 

Податковий борг станом на 01.07.2010 року до місцевого бюджету району склав 2197,6 тис.грн. В порівнянні з даними на 01.01.2010 року спостерігається збільшення  боргу на 2040,8 тис. грн.., який в більшій мірі рахується за платниками, які знаходяться в стадії ліквідації та банкрутства, за підприємствами які не працюють і не ведуть ніякої господарської діяльності, а також в зв’язку з проведеною аудиторською перевіркою органів податкової служби були донараховані кошти по податку з доходів фізичних осіб – суб’єкту підприємницької діяльності.

Найбільша питома вага в заборгованості припадає  по податку з доходів фізичних осіб і становить майже 95,8% до загальної суми. Заборгованість рахується за підприємствами-банкрутами: ПП « Оскіл» -31,5 тис.грн,  «Єталон-Агро» 14,0 тис.грн., ПСП « Токарівське» - 1,3 тис.грн.

По платі за землю  заборгованість становить в сумі 63,0 тис. грн.  Така ситуація пояснюється тим, що  значна сума недоїмки 33,5 тис.грн. рахується по земельному податку з громадян.

Для забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету та їх ефективного використання у районі створено групу з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів, до складу якої увійшли керівники районної державної адміністрації, фінансового управління, податкової інспекції, пенсійного фонду.

Щоденно проводиться моніторинг виконання доходної частини зведеного бюджету району, з розрізі місцевих бюджетів, в порівнянні з відповідним періодом минулого року та в порівнянні з затвердженими показниками. Аналітичні довідки надаються голові райдержадміністрації та голові районної ради для керівництва в роботі.

                                                                  

 

                                                          Видатки:

         Видатки  зведеного бюджету району за  6 місяців 2011 року склали  в сумі  34174,1 тис. грн. ,або 91,6   % до плану на січень- червень з них видатки загального фонду – 32932,8 тис. грн.   або  91,4 % , спеціального – 1241,3 тис.  грн. або 98,9  %.

          Фінансування установ та заходів проводилось відповідно до затверджених показників районного бюджету та помісячному розпису,в першу чергу на захищенні статті та на видатки пов”язані з забезпеченням функціонування установ ,а саме : на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 16399,7 тис.грн. видатки на харчування виконані в сумі 327,6 тис.грн., на оплату  енергоносіїв 4011,5 тис. грн., на медикаменти 118,2 тис.грн..

            

          Органи управління  (КФК 010116)

          План на січень-червень   складає 2306,4 тис. грн. профінансовано 1930,4 тис, грн. або 83,7 %., в тому числі:

  • по оплаті праці з нарахуваннями  85,4 % (уточн. план 1912,9 тис. грн.. викон. 1634,2 тис. грн..)
  • по енергоносіях 81,1 % (уточн. план 139,6 тис.  грн ; виконано  113,3 тис. грн..)

 

         Утримання закладів освіти (КФК  070000)

         Видатки склали 13859,1 тис. грн. при уточнених асигнуваннях в сумі 15109,3 тис.грн.. або 91,7 %;

     -  витрати на оплату праці з нарахуваннями становить 10150,6 тис.грн., або 97,6%;  витрати на харчування  склали 286,9 тис.грн. ; на оплату енергоносіїв склали 2769,8 тис. грн.. – 87,1 % видатки на  трансферти населенню профінансовані в сумі 235,5 тис. грн.; що становить 98,8 %;

       

        Видатки на утримання установ галузі  охорона здоров”я (КФК 080000)

        При уточнених асигнуваннях в сумі 5017,9 тис. грн., при фактичному виконанні 4394,3 тис.  грн..(87,6 %). 

      - фактичні видатки на заробітну плату з нарахуваннями медпрацівникам і обслуговуючому персоналу закладів охорони здоров”я склали 93,3% ( уточн.план  3387,1 тис.грн; виконано 3161,2 тис грн.)

        - на придбання продуктів харчування витрачено 40,8 тис. грн., медикаментів –118,0 тис. грн.;

        -  на  оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 791,4 тис.грн.  

        Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом профінансовані на 89,7 % або 10,8 тис.грн;

        Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет профінансовано на 42,6 % або 8,2 тис.грн;               

 

         Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення        

        (КФК 090000)

        на 2011 рік затверджені з урахуванням змін в сумі 11558,4 тис. грн.; виконано 11214,6 тис. грн.,(97,0 %) .

        - надана підтримка раді ветеранів і ветеранам Афганістану у сумі 17,6  тис. грн. або 100,0%;

        - 33,6  тис. грн. або 77,5%  використані в районному бюджеті на виконання районної “Програми соціального захисту населення Дворічанського району ,що фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 2011 рік “.

        Видатки  на утримання  територіального центру  соціального обслуговування  профінансовано в сумі 664,9 тис. грн. або 90,2 % , в тому числі на  заробітну плату з нарахуваннями в сумі 619,0 – 90,7% ,  енергоносії в сумі 12,6 тис. грн..

 

       Культура  (КФК 110000)

      Обсяг видатків на галузь склав 1132,5 тис. грн. до  плану з урахуванням змін – 1381,6  грн; або 82,0 %;

-  витрати на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетних установ культури становлять 79,4 %( уточн.план 961,7 тис.   грн; виконано 763,8 тис. грн.)

  • на енергоносії складають 312,8 тис. грн.. або 94,8 %;

 

       В районному бюджеті на 6-місяців 2011 року на фінансування засобів масової інформації (КФК 120000) районною радою затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 92,0 тис. грн., профінансовано 79,6 тис.грн;

      Для надання фінансової підтримки періодичному виданню газети „Дворічанській край” заплановано – 60,0 тис.грн;, профінансовано – 53,0 тис.грн., або  88,3 %, радіокомпанія « Приоскілля » профінансована в сумі 26,6 тис. грн.. або 83,2 %;

       План за 6- місяців 2011 року з урахуванням змін по фізичній культурі і спорту(КФК 130000) затверджений у сумі 102,1 тис. грн.. Касові видатки по галузі склали 89,0 тис. грн. або на 87,2 %.  

        Транспорт, дорожнє господарство (КФК 170000) профінансовано на 100,0% або 25,7 тис.грн;

        Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю ( КФК 1800000) профінансовано на 22,1%, або 10,1 тис.грн;

 

       Видатки спеціального фонду  бюджету району виконані на 98,9 % до уточненого плану. План  1255,8 тис. грн., виконано 1241,3 тис.  грн.  

            

 

 

 

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                  В.М. Татаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 783
Дата публікації: 16:11 25.11.2011
Пошук
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання 

 
Результат пошуку зображень за запитом державний реєстр виборців