Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи райдержадміністрації | Фінансове управління | Поточна діяльність | Зведені відомості управління | Пояснювальна записка до звіту про виконання зведеного бюджету району за І півріччя 2011 року
Пояснювальна записка до звіту про виконання зведеного бюджету району за І півріччя 2011 року

                                                    Пояснювальна записка           

                  до звіту   про виконання  зведеного бюджету району

                                            за І півріччя  2011 року                           

                      

                                                         Доходи

    до  зведеного бюджету району за січень- червень 2011 року по власних та закріплених доходах надійшло коштів в сумі  5153,0 тис. грн.., або 110,7 % до затверджених показників на звітний період (план 4656,7 тис. грн..) При цьому до доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 3571,9 тис.грн., або 103,4 % до плану, затвердженого місцевими радами та 105,8 % до показників врахованих МФУ. Найбільшу питому вагу доходної частини бюджету складає податок з доходів фізичних осіб, 68,4 % в обсязі власних та закріплених доходів який є бюджетоутворюючим податком в бюджеті району. По цьому джерелу доходів надійшло 3526,4 тис, грн. -  це на 433,3 тис. грн.. більше ніж за відповідний період 2010 року. По платі за землю надійшло 1148,2 тис, грн., що становить до  показників, затверджених місцевими радами 118,2 %.

З 12 джерел надходжень власних і закріплених доходів загального фонду не виконані три, з них:

- податок на прибуток підприємств комунальної власності 42,2%               ( план 7,2 тис.грн. факт 3,0 тис.грн. ) в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 11,6 тис. грн. це пояснюється тим, що  комунальні підприємства опинились в скрутному фінансовому стані, оскільки затверджені тарифи не відповідають теперішнім цінам на енергоносії і припиняють всі дії щодо надання послуг.

         - плата за розміщення тимчасово вільних коштів 75,9% ( план 18,0 тис.грн факт 13,7 тис.грн.) заплановано по факту надходження минулого року в порівнянні з минулим роком  % ставка в цьому році менше тому надходження скоротилися.

- державне мито 90,6% ( план 58,0 тис.грн. факт 52,6 тис.грн.) відсутні звернення громадян на оформлення документів на спадщину.

З 15 місцевих бюджетів району невиконання плану по власних та закріплених доходах маємо по селищній  і 2 сільським радам, з них:

Дворічанська  селищна  рада 99,4 % ( план 651,4 тис.грн. факт 647,4 тис.грн.)

Рідкодубівська сільська рада 85,3 %( план 69,6 тис.грн. факт 59,4 тис.грн.)

Новоєгорівська сільська рада  94,4%( план 216,3 тис.грн. факт 204,1 тис.грн.)

 

Податковий борг станом на 01.07.2010 року до місцевого бюджету району склав 2197,6 тис.грн. В порівнянні з даними на 01.01.2010 року спостерігається збільшення  боргу на 2040,8 тис. грн.., який в більшій мірі рахується за платниками, які знаходяться в стадії ліквідації та банкрутства, за підприємствами які не працюють і не ведуть ніякої господарської діяльності, а також в зв’язку з проведеною аудиторською перевіркою органів податкової служби були донараховані кошти по податку з доходів фізичних осіб – суб’єкту підприємницької діяльності.

Найбільша питома вага в заборгованості припадає  по податку з доходів фізичних осіб і становить майже 95,8% до загальної суми. Заборгованість рахується за підприємствами-банкрутами: ПП « Оскіл» -31,5 тис.грн,  «Єталон-Агро» 14,0 тис.грн., ПСП « Токарівське» - 1,3 тис.грн.

По платі за землю  заборгованість становить в сумі 63,0 тис. грн.  Така ситуація пояснюється тим, що  значна сума недоїмки 33,5 тис.грн. рахується по земельному податку з громадян.

Для забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету та їх ефективного використання у районі створено групу з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів, до складу якої увійшли керівники районної державної адміністрації, фінансового управління, податкової інспекції, пенсійного фонду.

Щоденно проводиться моніторинг виконання доходної частини зведеного бюджету району, з розрізі місцевих бюджетів, в порівнянні з відповідним періодом минулого року та в порівнянні з затвердженими показниками. Аналітичні довідки надаються голові райдержадміністрації та голові районної ради для керівництва в роботі.

                                                                  

 

                                                          Видатки:

         Видатки  зведеного бюджету району за  6 місяців 2011 року склали  в сумі  34174,1 тис. грн. ,або 91,6   % до плану на січень- червень з них видатки загального фонду – 32932,8 тис. грн.   або  91,4 % , спеціального – 1241,3 тис.  грн. або 98,9  %.

          Фінансування установ та заходів проводилось відповідно до затверджених показників районного бюджету та помісячному розпису,в першу чергу на захищенні статті та на видатки пов”язані з забезпеченням функціонування установ ,а саме : на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 16399,7 тис.грн. видатки на харчування виконані в сумі 327,6 тис.грн., на оплату  енергоносіїв 4011,5 тис. грн., на медикаменти 118,2 тис.грн..

            

          Органи управління  (КФК 010116)

          План на січень-червень   складає 2306,4 тис. грн. профінансовано 1930,4 тис, грн. або 83,7 %., в тому числі:

  • по оплаті праці з нарахуваннями  85,4 % (уточн. план 1912,9 тис. грн.. викон. 1634,2 тис. грн..)
  • по енергоносіях 81,1 % (уточн. план 139,6 тис.  грн ; виконано  113,3 тис. грн..)

 

         Утримання закладів освіти (КФК  070000)

         Видатки склали 13859,1 тис. грн. при уточнених асигнуваннях в сумі 15109,3 тис.грн.. або 91,7 %;

     -  витрати на оплату праці з нарахуваннями становить 10150,6 тис.грн., або 97,6%;  витрати на харчування  склали 286,9 тис.грн. ; на оплату енергоносіїв склали 2769,8 тис. грн.. – 87,1 % видатки на  трансферти населенню профінансовані в сумі 235,5 тис. грн.; що становить 98,8 %;

       

        Видатки на утримання установ галузі  охорона здоров”я (КФК 080000)

        При уточнених асигнуваннях в сумі 5017,9 тис. грн., при фактичному виконанні 4394,3 тис.  грн..(87,6 %). 

      - фактичні видатки на заробітну плату з нарахуваннями медпрацівникам і обслуговуючому персоналу закладів охорони здоров”я склали 93,3% ( уточн.план  3387,1 тис.грн; виконано 3161,2 тис грн.)

        - на придбання продуктів харчування витрачено 40,8 тис. грн., медикаментів –118,0 тис. грн.;

        -  на  оплату енергоносіїв витрачено кошти в сумі 791,4 тис.грн.  

        Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом профінансовані на 89,7 % або 10,8 тис.грн;

        Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет профінансовано на 42,6 % або 8,2 тис.грн;               

 

         Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення        

        (КФК 090000)

        на 2011 рік затверджені з урахуванням змін в сумі 11558,4 тис. грн.; виконано 11214,6 тис. грн.,(97,0 %) .

        - надана підтримка раді ветеранів і ветеранам Афганістану у сумі 17,6  тис. грн. або 100,0%;

        - 33,6  тис. грн. або 77,5%  використані в районному бюджеті на виконання районної “Програми соціального захисту населення Дворічанського району ,що фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 2011 рік “.

        Видатки  на утримання  територіального центру  соціального обслуговування  профінансовано в сумі 664,9 тис. грн. або 90,2 % , в тому числі на  заробітну плату з нарахуваннями в сумі 619,0 – 90,7% ,  енергоносії в сумі 12,6 тис. грн..

 

       Культура  (КФК 110000)

      Обсяг видатків на галузь склав 1132,5 тис. грн. до  плану з урахуванням змін – 1381,6  грн; або 82,0 %;

-  витрати на оплату праці з нарахуванням працівників бюджетних установ культури становлять 79,4 %( уточн.план 961,7 тис.   грн; виконано 763,8 тис. грн.)

  • на енергоносії складають 312,8 тис. грн.. або 94,8 %;

 

       В районному бюджеті на 6-місяців 2011 року на фінансування засобів масової інформації (КФК 120000) районною радою затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 92,0 тис. грн., профінансовано 79,6 тис.грн;

      Для надання фінансової підтримки періодичному виданню газети „Дворічанській край” заплановано – 60,0 тис.грн;, профінансовано – 53,0 тис.грн., або  88,3 %, радіокомпанія « Приоскілля » профінансована в сумі 26,6 тис. грн.. або 83,2 %;

       План за 6- місяців 2011 року з урахуванням змін по фізичній культурі і спорту(КФК 130000) затверджений у сумі 102,1 тис. грн.. Касові видатки по галузі склали 89,0 тис. грн. або на 87,2 %.  

        Транспорт, дорожнє господарство (КФК 170000) профінансовано на 100,0% або 25,7 тис.грн;

        Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю ( КФК 1800000) профінансовано на 22,1%, або 10,1 тис.грн;

 

       Видатки спеціального фонду  бюджету району виконані на 98,9 % до уточненого плану. План  1255,8 тис. грн., виконано 1241,3 тис.  грн.  

            

 

 

 

Начальник фінансового

управління райдержадміністрації                                                  В.М. Татаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 302
Дата публікації: 16:11 25.11.2011
Пошук
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
18.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує та контролює голова райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 30
09:00 - Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Апаратна нарада з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації Організатор:Л.Чудік - заступник голови райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Райдержадміністрація, кабінет № 24
09:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Семінар для опікунів та піклувальників з питань надання пільгової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування Семінар для опікунів та піклувальників з питань надання пільгової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 09:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
10:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 10:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
13:00 - Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Особистий прийом громадян заступником голови райдержадміністрації Л. ЧУДІК Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
15:00 - Селекторна нарада обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Данієляна В.Р. з питання: «Про стан реалізації бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони зд Селекторна нарада обласної державної адміністрації під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Данієляна В.Р. з питання: «Про стан реалізації бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» у поточному році» Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:18.06.2019 15:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
19.06.2019
день - Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян (голова комісії І. ГРИГОРЕНКО, голова райдержадміністрації) Засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян (голова комісії І. ГРИГОРЕНКО, голова райдержадміністрації) Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 (протягом дня) Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 09:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
09:00 - Книжкова виставка «Мертвим не болить, але болить живим»: 95 років від дня народження Василя Володимировича Бикова (1924-2003), білоруського письменника, літературного критика, публіциста Книжкова виставка «Мертвим не болить, але болить живим»: 95 років від дня народження Василя Володимировича Бикова (1924-2003), білоруського письменника, літературного критика, публіциста Організатор:О. Рєзнік – в.о. директора ЦБС Час проведення:19.06.2019 09:00 Місце проведення:Дитяча районна бібліотека
10:00 - Узагальнення інформації про попередній набір учнів до 1-х, 10-х класів Узагальнення інформації про попередній набір учнів до 1-х, 10-х класів Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:19.06.2019 10:00 Місце проведення:Відділ освіти, молоді та спорту
20.06.2019
08:00 - Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Оперативна нарада голови райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО з заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації з вирішення поточних питань Організатор:С. Нейман – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 08:00 Місце проведення:Кабінет голови райдержадміністрації
09:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Громадська приймальня
09:00 - Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Засідання районної комісії по розгляду заяв з питань призначення житлових субсидій та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Організатор:Н. Скоропльот – начальник Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:смт Дворічна, вул. 35 Гвардійської дивізії, 9, кабінет № 11
09:00 - Заходи у пришкільних таборах відпочинку до 125 річниці заснування Міжнародного Олімпійського Комітету Заходи у пришкільних таборах відпочинку до 125 річниці заснування Міжнародного Олімпійського Комітету Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Пришкільні табори відпочинку
09:00 - Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Навчальні заняття для вчителів початкових класів спецкурсу «Формування математичної компетентності молодших школярів» у межах запровадження Концепції «Нова українська школа» Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 09:00 Місце проведення:Дворічанська ЗОШ І-ІІІ ст.
10:00 - Участь голови райдержадміністрації І. Григоренко у черговій ХХІХ сесії районної ради VІІ скликання Участь голови райдержадміністрації І. Григоренко у черговій ХХІХ сесії районної ради VІІ скликання Організатор:Нейман С.В. – керівник апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 10:00 Місце проведення:Велика зала адмінбудинку
13:00 - Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації І. ГРИГОРЕНКО Організатор:В. Катеренюк – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 13:00 Місце проведення:Громадська приймальня
13:00 - Участь у засіданні президії Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Участь у засіданні президії Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Організатор:Н. Коваль – начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Час проведення:20.06.2019 13:00 Місце проведення:м. Харків
Докладніше
Посилання
 

 

Версія для слабо- зорих