Структурні підрозділи | Самостійні управління та відділи райдержадміністрації | Фінансовий відділ | Поточна діяльність | Зведені відомості управління | Пояснювальна записка до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2011 рік“ ,що пропонується на розгляд чергової сесії районної ради 29 грудня 2010 року.
Пояснювальна записка до рішення районної ради “Про районний бюджет на 2011 рік“ ,що пропонується на розгляд чергової сесії районної ради 29 грудня 2010 року.

                                            Пояснювальна  записка

 до рішення районної ради “Про  районний бюджет  на 2011 рік“ ,що пропонується  на    розгляд  чергової  сесії  районної  ради    29   грудня     2010 року.

 

 

В основу формування розрахункових показників доходів, видатків та міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів на 2011 рік покладено вимоги діючого Бюджетного кодексу України.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на цей рік є прогнозування збалансованих показників місцевих бюджетів, оптимальність витрачання бюджетних коштів та збереження виправданої у попередніх роках бюджетної практики щодо методик та механізмів обчислення обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними та районними бюджетами, бюджетами мм. Києва і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення здійснено на основі формульного розрахунку за єдиними підходами для місцевих бюджетів усіх рівнів бюджетної системи України.

У проекті районного  бюджету на 2011 рік обсяг загального фонду місцевих бюджетів склав 48961,7 тис.грн.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із загального фонду державного бюджету до місцевих бюджетів визначено у сумі 20902,8 тис. грн., у тому числі:

дотація вирівнювання – 1068,8 тис. грн.;

інші субвенції – 132,2 тис.грн;

  - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям    12538,1 тис. грн..

  - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 6370,0 тис. грн..    

  - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби   199,5 тис. грн..

         - Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу  147,7  тис. грн..

         - Субвенція з державного бюдж місц бюдж на виплату держ соц доп на дітей-сиріт та дітей, позбав батьківс піклування, грошо забезп батьк-вихователям і прийомн батьк за над соц послуг у дит сім типу та прийом сім`ях за принц`гроші ход за дит`446,5 тис. грн.

 

Доходи місцевих бюджетів

Розрахунок показників доходів місцевих бюджетів на 2011 рік здійснено з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Прогнозний показник доходів загального фонду місцевих бюджетів на 2011 рік визначено в сумі 5537,7 тис. грн., що становить 100,9 % до фактичних надходжень за 2010 рік  у т.ч.:

доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 5499,2тис. грн., ;

доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, - 38,5  тис. грн.,

Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду на 2011 рік визначено у розмірі   792,1 тис.  грн.

 

Видатки місцевих бюджетів

Прогнозний обсяг видатків загального фонду (без урахування трансфертів) становить 29127,7 тис. грн.

Обсяг видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, становить 19834,0 грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з:

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня - 613 грн., з 1 квітня - 625 грн.,  з 1 жовтня - 641 грн., з 1 грудня - 654 грн. на місяць;

мінімальної заробітної плати з 1 січня - 941 грн., з 1 квітня - 960 грн.,  з 1 жовтня - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн. на місяць.

У складі видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, передбачено нерозподілений резерв коштів у загальному обсязі 66,5   тис.   грн.   (0,2   %  від  розрахункового  обсягу  видатків  на  галузі бюджетної сфери).

 

Державне управління

 

Загальний прогнозний обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 2011 рік складає 653,6 тис. грн.,в т.ч. поточні видатки  - 653,6  тис.грн., ( в т.ч.заробітна плата  з нарахуваннями  – 542,0  тис.грн. 82,9 % ,енергоносії – 38,0  тис.грн. – 5,8  %  , інші видатки 73,6 – 11,3  %).

Штатна чисельність працівників  районної ради     13,5 одиниць.

 

Освіта

Загальний обсяг видатків на освіту,  в бюджеті на 2011 рік становить 16884,9 тис. грн., або 34,5 % від загальної суми на 2011 рік. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівників освіти у витратах  галузі складає – 69,8  %,  енергоносії – 18,6%,  ,інші видатки 11,6 %,

При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери передбачена індексація заробітної плати з урахуванням прогнозного індексу інфляції на 2011 рік, враховані видатки для встановлення працівникам, розмір посадових окладів яких буде менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати.

На видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2011 році виповниться 18 років, враховані кошти у обсязі 17,5 тис. гривень.

          На сьогодні мережа загальноосвітніх закладів Дворічанського району складає 19 шкіл - 1 ліцей-інтернат, 12 шкіл І-ІІІ ст, 6 шкіл І-ІІ ст. В них навчається 2011 учнів., 2 позашкільних заклада;  Ц ДЮТ, ДЮКФП" Юність ", метод кабінет, централізована бухгалтерія, господарча група відділу освіти.

 

 

 Доведений бюджет освіти на 2011 рік складає 16,9 млн. грн. (районний бюджет) , але зазначений фінансовий ресурс  не в змозі забезпечити достатнього фінансового утримання галузі, потреба тільки районного бюджету складає 25,0 млн.грн. (капітальні видатки  та проведення поточних  ремонтів не плануються), незабезпеченість складає 8,1 млн.грн.  ( в тому числі заробітна плата 5063,5 тис. грн. енергоносії по діючим тарифам 2577,8 тис. грн.).

 

Охорона здоров'я

Загальний обсяг показників видатків на охорону здоров'я, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за проектом бюджету на 2011 рік становить 8102,4 тис.грн;  .

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівників охорони здоров’я у витратах  галузі складає – 73,5  %,  енергоносії – 14,0 ,0%,  ,інші видатки 32,0 %,

 

Зазначене збільшення видатків передбачає врахування додаткових коштів на оплату праці (з нарахуваннями) в зв'язку із встановленням вищезазначеної мінімальної заробітної плати та розмірів посадових окладів, запровадженням з 1 січня 2011 року надбавки за вислугу років медичним працівникам в розмірах від 10 до 30 % до посадового окладу в залежності від стажу роботи, а також на забезпечення енергоносіїв.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки місцевих бюджетів зменшено порівняно з показником 2010 року  на 143,29 тис. грн. або 8,0%, та визначено у сумі 1638,8 тис.  гривень.

Обсяг видатків, що направляється у 2011 році на утримання територіальних центрів і відділень соціальної допомоги на дому становить 1481,5 тис.грн;

Обсяг видатків на соціальні програми і заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей, що врахований у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2011 рік, визначався на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який був розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів. На 2011 рік цей показник обрахований в обсязі 31,8 гривень, що на 28,8 % більше відповідного показника у бюджеті на 2010 рік. Загальна сума видатків на 2011 рік становить 145 тис. грн.

 

Культура і мистецтво

Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, становить 1262,4 тис. грн., що на 63,7 тис. грн., менше в порівнянні з минулим роком.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями працівників культури у витратах  галузі складає – 73,3  %,  енергоносії – 21,4 %,  інші видатки 24,8  %.

На 2011 рік кількість бюджетних установ становить 6, штатна чисельність 41 один.

Враховано видатки на:

реалізацію норми підпункту 2 пункту 13 розділу І Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу" від 21.05.2009 №1388 - VI в частині виплати працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу ;

реалізацію норми пункту 17 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про музеї та музейну справу" щодо виплати працівникам музеїв та заповідників при наданні щорічної відпустки матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу;

виплату працівникам клубних закладів допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки  у розмірі посадового окладу .;

Крім того, на впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" передбачені додаткові видатки для встановлення працівникам комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність надбавки за особливі умови роботи у розмірі 50 % посадового окладу.

 

Фізична культура і спорт

Обсяг видатків на програми і заходи галузі затверджено  в сумі 143,8 тис. грн.

Обсяг видатків на програми і заходи з фізичної культури і спорту, що врахований у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2011 рік, визначався на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який був розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів.

В загальному обсязі коштів, врахованих по місцевих бюджетах на фізичну культуру і спорт, передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в сумі 20,0 тис. грн., проведення навчально-тренувальних зборів і змагань ( які проводяться громадськими організаціями фізкультурно – спортивної спрямованості) 10,0 тис. грн.., фінансова підтримка спортивних споруд 27,8 тис. грн..утримання та проведення навчально тренувальних змагань ФСТ «Колос » в сумі 86,0 тис. грн.

 

Міжбюджетні трансферти

Загальний обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету встановлено у сумі 24 504,8 тис. грн., що на 407,2 тис. грн. (2,0 %) менше проти обсягу дотації, передбаченої на 2010 рік (20175,0 тис. грн.).

Із загальної кількості місцевих бюджетів (12), які мають дотацію вирівнювання в сумі 1068,8 тис.грн. Вилучення до районного бюджету затверджено в сумі 154,0 тис.грн; по 1 сільській раді; та по 1 селищній раді;

( дод.4 ) до рішення сесії;

 

Враховано  соціальних субвенцій на суму 19168,1 тис. грн..

12538,1тис.грн. - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям;

6370,0 тис. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;

147,7 тис. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

199,5 тис. грн. - на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,  грошового забезпечення  батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" – 446,5 тис. грн.;

 

 

            

                                Спеціальний фонд бюджету району

 

Спеціальний фонд бюджету району визначено в сумі  792,1 тис. грн. у т.ч. оплата праці з нарахуваннями – 196,9 тис.грн; енергоносії – 16,9 тис.грн;

 

       

            Залишино   не розподіленими в районному бюджеті кошти в сумі 373,3 тис. грн.( додаток  6 ) ;

          - на розвиток дошкільної освіти в сумі 196,7 тис. грн.  розподілити при уточненні районного бюджету після визначення напрямів розвитку дошкільної освіти в районі.

        - на розвиток соціально-культурної сфери  в сумі 126,7 тис. грн. розподілити в процесі виконання бюджету.

        - на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями Центрах соціальної реабілітації дітей – інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів  в сумі 49,9 тис. горн. , розподілити при уточненні районного бюджету після визначення напрямів використання.

 

 

Начальник

фінансового управління                                                  В.М. Титаренко               

Переглядів: 647
Дата публікації: 16:45 16.01.2014
Пошук
ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Консультації з громадськістю
Консультація міністра юстиції України Павла Петренка
Міжрегіональне управління НАДС у Харківській та Сумській областях інформує
...
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання 

 
Результат пошуку зображень за запитом державний реєстр виборців